دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرم ب

فـرم « ب »

فرم كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي براي سالهاي برنامه توسعه به تفكيك عناوين دوره ها و پودمانها و سال اجرا

 

نام دستگاه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد صدوقي يزد

 

رديف

سال اجرا

عنوان دوره ها يا پودمانهاي آموزشي

عمومي

شغلي

بهبود مديريت

تعداد تقريبي شركت كنندگان

ميزان ساعت دوره

مشاغل شركت كنندگان

مجري

محل جغرافيايي اجرا ( استان ، شهرستان )

نحوه اجرا

مديران

كاركنان

حضوري

غيرحضوري

1.        

1397

 

كتواسيدوز ديابتي در اطفال وكودكان

 

ü        

 

500

6

 

ü  

معاونت درمان(بيمارستان آيت الله خاتمي)

يزد( شهرستان خاتم)

ü        

 

2.        

1397

مديريت بحران در بيمارستان

 

ü        

 

500

10

 

ü  

معاونت درمان(بيمارستان خاتم الانبياء)

يزد( شهرستان ابركوه)

 

ü        

3.        

1397

دوره تخصصي ICU

 

ü        

 

500

34

 

ü  

معاونت درمان( بيمارستان امام جعفر صادق)

يزد(شهرستان ميبد)

ü  

 

4.        

1397

دوره تخصصي CCU

 

ü        

 

500

34

 

ü  

معاونت درمان( بيمارستان امام جعفر صادق)

يزد(شهرستان ميبد)

ü  

 

5.        

1397

دوره تخصصي مراقبتهاي نوزاد در NICU

 

ü        

 

500

34

 

ü  

معاونت درمان( بيمارستان امام جعفر صادق)

يزد(شهرستان ميبد)

ü  

 

6.        

1397

دوره تخصصي پرستاري در اورژانس

 

ü        

 

500

34

 

ü  

معاونت درمان( بيمارستان امام جعفر صادق)

يزد(شهرستان ميبد)

ü  

 

7.        

1397

ايمني كار با تجهيزات پزشكي

 

ü        

 

500

8

 

ü  

معاونت درمان(بيمارستان شهيد رهنمون)

يزد

ü  

 

8.        

1397

مراقبت هاي پرستاري در بيماريهاي پوستي

 

ü        

 

500

8

 

ü  

معاونت درمان (بيمارستان شهداي محراب)

يزد

ü  

 

9.        

1397

پرستاري در جراحي هاي سوانح و سوختگي

 

ü        

 

500

8

 

ü  

معاونت درمان (بيمارستان شهداي محراب)

يزد

ü  

 

10.    

1397

دردهاي اسكلتي و راه هاي درماني

 

ü        

 

300

8

 

ü        

معاونت درمان ( بيمارستان شهيد صدوقي)

يزد

 

P

11.    

1397

آموزش هاي نوين مددكاري

 

ü        

 

100

6

 

ü        

معاونت درمان(واحد مددكاري)

يزد

ü        

 

12.    

1397

روش هاي درمان در ناباروري

 

ü        

 

100

12

 

ü        

معاونت درمان(پژوهشكده علوم توليدمثل يزد)

يزد

ü        

 

13.    

1397

تنظيم اسناد بر اساس كدهاي كتاب ارزش نسبي 97

 

 

 

ü        

 

100

6

 

ü        

معاونت درمان(اداره اقتصاد سلامت)

يزد

ü        

 

14.    

1397

آزمايشگاه و بيماري لوپوس و اتوايميون

 

ü        

 

100

6

 

ü        

معاونت درمان( اداره امور آزمايشگاه ها)

يزد

ü        

 

15.    

1397

اقدامات حمايتي  مصدومين ترومايي در حوزه پيش بيمارستاني(2)

 

ü        

 

100

8

 

ü        

معاونت درمان(مركزمديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي استان يزد)

يزد

ü        

 

16.    

1397

ترياژتلفني در اورژانس هاي رفتاري واجتماعي

 

ü        

 

100

6

 

ü        

معاونت درمان(مركزمديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي استان يزد)

يزد

ü        

 

17.    

1397

احكام  و مسائل شرعي مرتبط با بيماران

 

ü        

 

300

8

ü        

ü        

معاونت درمان(پژوهشكده علوم توليدمثل يزد)

يزد

 

ü        

18.    

1397

رژيم درماني در سرطان

 

ü        

 

300

12

ü        

ü        

معاونت درمان (واحد تغذيه)

يزد

ü        

 

19.    

1397

آشنايي با استانداردهاي تجهيزات در بخش icu

 

ü        

 

300

8

ü        

ü        

معاونت درمان(تجهيزات پزشكي)

يزد

ü        

 

20.    

1397

آشنايي با اصول و عملكرد دستگاه سونوگرافي و نحوه نگهداري آن

 

ü        

 

300

6

ü        

ü        

معاونت درمان(تجهيزات پزشكي)

يزد

ü        

 

21.    

1397

كارگاه آموزشي آمادگي براي زايمان طبيعي

 

 

ü        

 

300

34

ü        

ü        

معاونت درمان

(امور مامايي)

يزد

ü        

 

22.    

1397

آزمايشگاه و بالين بيماريهاي متابوليك (چاقي )

 

ü        

 

300

6

ü        

ü        

اداره امور آزمايشگاه ها

شهرستان يزد

ü        

 

23.    

1397

تست هاي ارزيابي سلامت جنين

 

ü        

 

300

6

ü        

ü        

اداره امور آزمايشگاه ها

شهرستان يزد

ü        

 

24.    

1397

اصول مستندسازي درآزمايشگاه هاي پزشكي2

 

ü        

 

300

8

ü        

ü        

اداره امور آزمايشگاه ها

شهرستان يزد

ü        

 

25.    

1397

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

 

ü        

 

100

8

ü        

ü        

معاونت درمان

يزد

ü        

 

26.    

1397

انواع روشهاي جايگزين نارسايي كليه

 

ü        

 

100

8

ü        

ü        

معاونت درمان

يزد

ü        

 

27.    

1397

آموزش همودياليز و پيوند

 

ü        

 

100

8

ü        

ü        

معاونت درمان

يزد

ü        

 

28.    

1397

 

بهينه سازي تصاوير در بخش تصويربرداري

 

P

 

40

8

 

P

 

يزد

P

 

29.    

1397

آموزش برنامه استحقاق سنجي درمان (اعتباربخشي)

 

 

ü       

50

4

P

P

معاونت درمان

اداره اقتصاد درمان

P

 

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/09
تعداد بازدید:
294
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal