دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1398

بديهي است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد يك موضوع ، مصوبه قديمي لغو و مصوبه جديدتر لازم الاجرا مي باشد.

تاريخ و شماره صورتجلسه
 تحصيلات تكميلي

اهم مصوبات

 

 

235955/1/17‎/پ

4/10/1398

استاد راهنما مي تواند در صورت تمايل قبل از ارسال فايل نهايي پروپوزال براي انجام دفاع به دفتر تحصيلات تكميلي از نظرات ناظر و داور مطلع شود. بدين منظور مي تواند از كارشناس پژوهشي فرم هاي تكميل شده را دريافت نمايد و پس از رويت و احتمالاً اعمال تغييرات فايل نهايي پروپوزال را حداقل 7 روز قبل از زمان دفاع به دفتر تحصيلات تكميلي ارسال نمايد. درصورت عدم تمايل استاد راهنما به رفع اشكالات قبل از دفاع پروپوزال، طبق روند قبلي عمل نمايد.

 

 235955/1/17‎/پ

4/10/1398

مقرر شد دانشجوياني كه نسبت به اخذ واحد پايان نامه اقدام مي كنند (ترم چهار و بعد)، نسبت به دفاع از پروپوزال حداكثرتاپايان همان نيمسال اقدام نمايند. در غير اينصورت وضعيت تحصيلي دانشجو به اطلاع استاد راهنما رسانده و مهلت يك ماهه به دانشجو داده شود. پس از آن در صورت عدم ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان، وضعيت تحصيلي به صورت عدم مراجعه به آموزش كل اعلام گردد.

 

 235955/1/17‎/پ

4/10/1398

كارشناس پژوهشي دانشكده موظف است موارد زير را چك كرده و سپس از كامل بدون به داور و ناظر ارسال نمايد:1- پروپوزال با فرمت نگارشي مصوب (از لحاظ فرمت، خط و غيره) 2- داشتن پيش فاكتور 3- پرسشنامه هاي پژوهشي 4- فرم رضايت آگاهانه در فايل پروپوزال ثبت شده در سامانه پژوهشي

 235955/1/17‎/پ

4/10/1398

در خصوص دانشجوياني كه از تاريخ 1/7/1399 به بعد جهت دفاع پايان نامه مراجعه مي كنند:  با توجه به مصوبه  صورت‌جلسه شمارۀ 235637/17/1/پ مورخ4/10/97، دربارۀ كارگاه‌هاي طراحي شدهء پژوهشي جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي، مقرر شد ارائه گواهي شركت در كارگاه­هاي مصوب در دانشكده كه به تاييد مسئول برگزاري كارگاه دانشكده رسيده باشد، توسط دانشجو به دفتر تحصيلات تكميلي، جزو مدارك پيش از انجام دفاع نهايي قرار گيرد.

 


بديهي است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد يك موضوع ، مصوبه قديمي لغو و مصوبه جديدتر لازم الاجرا مي باشد.

تاريخ و شماره صورتجلسه
 تحصيلات تكميلي

اهم مصوبات

 

159977/1/17‎/پ

10/7/1398

مقررشد فرم تعيين ناظر و داور به گونه‌اي تنظيم، كه قبل از تعيين و ارسال اسامي داورين به منظور ثبت در سامانه، ثبت شدن پروپوزال در سامانه پژوهشي نيز در آن توسط استاد محترم راهنما اعلام شود.

159977/1/17‎/پ

10/7/1398

تكميل و تحويل فرم مشاور آمار (40% ) و فرم ناظر به معاونت پژوهشي دانشكده در مراحل انجام پايان نامه لحاظ شود.

 

159975/1/17‎/پ

10/7/1398

چنانچه هرگونه تغييري در پروپوزال تاييد شده توسط شوراي تحصيلات تكميلي رخ دهد( مثلا در كميته اخلاق و ...) بايد به تاييد استاد ناظر برسد. چنانچه استاد ناظر لازم بداند، موارد در شوراي تحصيلات تكميلي مجددا طرح و راي گيري خواهد شد.

 

159975/1/17‎/پ

10/7/1398

مقرر شد فرم استاد مشاور قبل از دفاع نهايي به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل داده شود؛ در غير اينصورت، نمرۀ ارزشيابي از شخصي در اين سِمت پذيرفته نشده و گواهي نيز برايشان صادر نمي‌شود و هرگونه عواقبي ازجمله اعتراض استاد مشاور به عهدۀ استاد راهنما است.

 

159975/1/17‎/پ

10/7/1398

اعلام مشخصات كامل اساتيد بيرون از دانشكده، ارسال دعوتنامه صادر شده از طرف دانشكده و هماهنگي با ايشان  براي شركت در جلسۀ دفاع پروپوزال و دفاع نهايي پايان نامه به عهده دانشجو است.

 

159975/1/17‎/پ

10/7/1398

مقرر شد در دعوتنامۀ جلسه دفاع پروپوزال و دفاع نهايي پايان نامه  اسامي گروه تحقيق با ذكر سمت در پايان نامه ذكر شود. در صورت بروز اشتباه در صدور دعوتنامه، استاد راهنما مراتب را به دفتر تحصيلات تكميلي انعكاس دهد.

 

102148/1/17‎/پ

6/5/1398

مقررشد دانشجو بعد از انجام اصلاحات پروپوزال و دريافت كد اخلاق و تاييديه كميته بودجه بندي، پروپوزال را با كاربري خود در سامانه پژوهشي با عنوان پايان نامه ثبت نمايد.

159975/1/17‎/پ

10/7/1398

فرم استاد مشاور(B2) به گونه‌اي اصلاح شود كه كارشناس پژوهشي دانشكده ثبت اسم استاد مشاور به عنوان مجري يا مشاور را در سامانۀ پژوهشي تاييد كند.

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/13
تعداد بازدید:
162
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal