دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف

كارگروه توسعه علوم مامايي                                 

ماموريت(mission) كارگروه توسعه علوم مامايي                فلوچارت

رسالت كارگروه توسعه علوم مامايي

Ø      همكاري در تدوين، بازنگري و توسعه كوريكلوم هاي آموزشي مرتبط

Ø      گسترش زير ساخت هاي لازم براي تربيت سرمايه انساني مورد نياز منطقه و كشور در اين زمينه

Ø      تلاش جهت تامين اعضاي هيات علمي و نيروهاي متخصص مرتبط براي توسعه اين حيطه

Ø      شناسايي و جلب همكاري ساير مراكز و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشورداراي تجربه ارزشمند به منظور توسعه اين حيطه مي باشد

چشم انداز(vision) كارگروه توسعه علوم مامايي

تا پايان سال 1395 راه كارهاي علمي، اجرايي در زمينه آموزش مامايي، توسعه رشته ها و ارتقاء ارائه خدمات مامايي انجام گردد.

بينش ها و ارزش ها هاي كارگروه توسعه علوم مامايي:

-   رعايت و اشاعه نوع دوستي، اخلاق محوري، حفظ كرامت انساني، كيفيت محوري، حمايت از حقوق مددجو در ابعاد آموزش، پژوهش و ارائه خدمات

-          احترام به تنوع فرهنگي در آموزش و ارائه خدمات

-          توسعه كارگروهي در ارائه خدمات

-          بومي سازي و رويكرد خدمتي مبتني بر نيازهاي جامعه

-          پاسخگويي در ابعاد آموزش، پژوهش و ارائه خدمات  

-          توسعه مداوم حرفه اي

-          ارتقا ء و توسعه جايگاه حرفه ي مامايي

اهداف كلي: 

1-    آموزش :

1-1- تربيت نيروي مامايي كارآمد، متعهد و متخصص، منطبق با نيازهاي بومي و ملي با در نظر گرفتن توانمندي هاي حرفه اي

2-1- توانمند سازي حرفه اي اعضاي هيات علمي رشته مامايي و بهداشت باروري

3-1- ارتقا محتواي آموزش مامايي مبتني بر نيازهاي سلامت جامعه و استانداردهاي بين المللي

4-1- توسعه مقاطع تحصيلات تكميلي مبتني بر نياز هاي جامعه و توانمندي هاي حرفه اي رشته مامايي در دنيا

5- 1- بازنگري سرفصل هاي مقاطع مختلف آموزش مامايي و سلامت باروري

6- 1-استفاده بهينه از دانش روز فناوري اطلاعات در آموزش مامايي و سلامت باروري

7-1- بهينه سازي بستر آموزش باليني مامايي و سلامت باروري

8-1- توجه به شيوه هاي پذيرش، جذب و ارزشيابي دانشجو مبتني بر توانمندي فردي

9-1- طراحي و راه اندازي دوره هاي مجازي تحصيلات تكميلي مامايي و سلامت باروري

2-پژوهش :

1-2 طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در راستاي توسعه علوم مامايي و باروري و كاربردي نمودن آن

2-2 طراحي و مديريت سامانه جامع تحقيقات حوزه مامايي و بهداشت باروري كشور

 3-ارتقا خدمات مامايي و سلامت باروري :

3-1- آموزش مداوم نيروي انساني مامايي با تاكيد بر بيماري هاي نو پديد و باز پديد

3-2- يادگيري مدام العمر

3-3- توسعه نقش هاي حرفه اي در رشته مامايي و بهداشت باروري و طراحي و تاسيس رشته هاي جديد

3-4- تامين و ارتقاء خدمات مامايي مبتني بر نيازهاي سلامت جامعه و استانداردهاي بين المللي

3-5- عملكرد اثر بخش، ايمن و مبتني بر شواهد علمي

3-6- آموزش مهارت هاي ارتباطي و تشويق به كارگروهي در بستر سيستم هاي مختلف ارائه خدمات با مشاركت ساير رشته ها

3-7- برآورد نيازهاي بومي و ملي به منابع انساني مامايي مبتني بر نظام سطح بندي ارائه خدمات

3-8-بهينه سازي  مديريت ارائه خدمات مامايي و سلامت باروري

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/10
تعداد بازدید:
252
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal