دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آشنايي با مركز

دانشگاه علوم پزشكي  

 مقدمه

يكي از رسالت هاي مهم دانشكده پرستاري و مامايي تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد مي باشد. در طول مدت تحصيل، دانشجويان نه تنها بايستي دانش كافي در زمينه سلامت، بيماري و چگونگي اداره بيمار پيدا كنند بلكه بايد توانايي كافي را در زمينه تمام مهارت هاي باليني نيز كسب نمايند. مركز آموزشي مهارت هاي باليني اين امكان را فراهم مي كند تا با رشد تكنولوژي آموزشي، شرايط مناسب تري براي آموزش مهارت هاي باليني فراهم شود. اين مركز به عنوان پلي بين كلاس هاي تئوري و عرصه باليني عمل مي كند و محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارت هاي باليني و ارتباطي با هدف همكاري و آموزش بين بخشي و ارتقاء كيفيت مراقبت از بيماران مي باشد  هم چنين يادگيري مهارت ها در محيطي شبيه محيط بالين، خالي از استرس و لذت بخش براي دانشجويان مي باشد و با ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزشي و ارزشيابي به روش OSCE (Objective Structured Clinical Examination) فراگيري مستقل را در دانشجويان تقويت مي شود.

مركز آموزش مهارت هاي باليني در طبقه همكف ساختمان كلاس هاي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي قرار دارد و محيط مناسبي براي يادگيري و تمرين مهارت هاي باليني فراهم كرده است. البته اين مركز جايگزين آموزش بر بالين بيمار و شرايط واقعي نيست بلكه مكمل آن خواهد بود.

شيوه آموزش در مركز

آموزش مهارت هاي باليني به صورت نمايش عملي، ايفاي نقش و شبيه سازي صورت مي گيرد. در شيوه نمايش عملي ابتدا دانشجويان به گروه هاي كوچك تقسيم شده سپس مربي مراحل انجام كار و نحوه اجراي مهارت را آموزش مي دهد و بعد از آن دانشجويان مهارت را تحت نظارت مربي مربوط انجام مي دهند.

اهداف اين مركز

1.     هدف اصلي مركز شبيه سازي يك محيط باليني است.

2.     كاهش فاصله بين تئوري و بالين

3.     ارتقاء مهارت هاي باليني و ارتباطي دانشجو در محيط آرام و كنترل شده

4.     ارتقاء مهارت هاي تفكر انتقادي و كار گروهي

5.     ايجاد فرصت هايي براي يادگيري مستقل و مداوم

6.     كاهش استرس دانشجو در يادگيري مهارت ها

7.     افزايش انگيزه در دانشجويان

8.     ارتقاء شيوه هاي ارزشيابي

9.     انجام پژوهش هاي مرتبط با يادگيري مهارت ها

10. انجام پژوهش ها در ارتباط با ساخت وسايل

امكانات آموزشي

اين مركز جهت آموزش مهارت هاي پرستاري، مامايي، معاينات فيزيكي، فوريت هاي پزشكي و كمك هاي اوليه، مراقبت هاي بخش ويژه تجهيز شده است و مجهز به دستگاه هاي الكتروشوك، الكتروكارديوگرام، فشارسنج ها و ترمومترهاي الكترونيكي، گلوكومتر و قلم انسولين و سيميلاتورهاي آموزشي پيشرفته مثل معاينات فيزيكي قلب، ريه، شكم، لوله گذاري ، CPR ، سونداژ ، مراحل زايمان و ... مي باشد.

فعاليت هاي ارائه شده در اين مركز

1.     برگزاري كلاس هاي اصول و مهارت هاي عملي پرستاري

2.     برگزاري كلاس هاي اصول و فنون مامايي

3.     برگزاري كلاس هاي فوريت هاي پزشكي، كمك هاي اوليه و احياي قلبي ريوي

4.     برگزاري كلاس هاي عملي كمك هاي اوليه دانشجويان داروسازي

5.     ايجاد فرصت هاي تمرين مهارت هاي آموزش داده شده براي دانشجويان

6.     ارزشيابي دانشجويان در اجراي مهارت هاي باليني به روش “OSCE”

7.     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي كاركنان پرستاري و ساير كاركنان بهداشتي درماني

 

مركز آموزش مهارت هاي باليني دانشكده پرستاري و مامايي مشتمل بر بخش هاي ذيل مي‌باشد.

واحد مهارت هاي باليني پرستاري :

تجهيزات : مانكن ‌هاي مراقبت هاي پرستاري، دستگاه ساكشن، مدل لوله گذاري، مدل رگ گيري و تزريقات وريدي، انواع اشكال دارويي، انواع آتل‌ها، اكسيژن‌تراپي، تجهيزات بخيه و ترميم زخم، تخت هاي بيمارستاني، مدل مراقبت زخم بستر، مدل تزريق داخل جلدي، سيمولاتور دست اندازه گيري فشار خون، انواع مدل هاي مراقبت از استوما، گلوكومتر، انواع فرم هاي پروندۀ بيمار، پاراوان، ويلچر، برانكارد.

در اين واحد دانشجويان، مهارت هايي چون مباحث مربوط به كنترل عفونت، كنترل و ثبت علائم حياتي، پذيرش و ترخيص بيمار، انواع چارت و گزارش نويسي، مراقبت هاي بهداشت فردي بيمار، انواع روش هاي دارو دادن،  برطرف كردن نيازهاي تغذيه اي بيمار، اكسيژن تراپي، ساكشن، مراقبت از زخم و شكستگي ها، انواع پانسمان ساده و درن، انواع بانداژ، حمل و جابجايي بيمار، بررسي وضعيت سلامت، انواع پوزيشن بيمار، تجويز و آشنايي با اشكال دارويي، انواع تزريقات داخل‌جلدي، زيرجلدي، عضلاني و وريدي خون گيري، سرم درماني، ترانسفوزيون خون و ساير فراورده اي خوني و مراقبت قبل و بعد از عمل جراحي، انما، مراقبت از استوما، تعويض كيسه كلستومي، سونداژ معده و مثانه آشنايي با احياي قلبي ـ ريوي پايه و پيشرفته، مراقبت از جسد و غيره را فرا مي‌گيرند.

مهارت هاي باليني مامايي :

تجهيزات : مانكن هاي تخصصي بارداري و زايمان، تخت ژينكولوژي، مدل آموزشي ديلاتاسيون و افاسمان، I.U.D گذاري، مدل جفت و جنين، مدل مانورلئوپولد، مدل لگن و معاينات زنان، مانكن نوزاد، مدل معاينات پستان، مدل اپيزياتومي، سيمولاتور احياء قلبي- ريوي نوزاد، مدل لوله گذاري نوزاد.

در اين واحد دانشجويان مهارت هايي چون مراقبت هاي پره ناتال، معاينات لگني، معاينات شكمي حاملگي، زايمان طبيعي، مراقبت از نوزاد، IUD گذاري و معاينات پستان را فرا مي‌گيرند.


تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
218
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal