دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تاريخچه

اين دانشكده در سال 1354 تحت عنوان مدرسه عالي پرستاري پوركاج شروع به فعاليت نمود .درسال 1364 با توجه به تشكيل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي تحت عنوان دانشكده پرستاري مامايي شهيد صدوقي به فعاليت خود با تربيت دانشجو در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته پرستاري و مامايي ادامه داد. اين دانشكده تعداد 334 نفر دانشجوي كارشناسي پرستاري و تعداد 161 نفر دانشجوي كارشناسي مامايي و تعداد 109 نفر دانشجوي ارشد پرستاري شاغل به تحصيل هستند. از بدو تشكيل دانشكده تاكنون (98-56 ) در مجموع 390 نفر دانشجوي كارداني و 2276 نفر دانشجوي كارشناسي پيوسته و 836 نفر دانشجوي كارشناسي ناپيوسته و 100 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد (مجموعا 3602) فارغ التحصيل شده اند كه آمار توصيفي آن در جداول زير آمده است. بايد يادآور شد كه تعدادي از دانشجويان اين دانشكده در مقطع  PHD نيز به تحصيل خود ادامه داده اند. اين مجموعه كماكان به فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد ادامه مي دهد. دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي با هدف ارتقاء سطح آموزش جهت دانشجويان مربوطه در سال 1386 شروع به فعاليت نمود و از آن زمان تا كنون با همكاري اعضاء هيأت علمي و دانشجويان فعاليتهاي مرتبط با مسائل آموزشي و هم چنين پژوهشي در آموزش را سر لوحه اهداف خود قرار داده است

 

جدول شماره 1 :تعداد فارغ التحصيلان كارداني پرستاري

سال

تعداد فارغ التحصيل

77-56

306

 

جدول شماره 2 :تعداد فارغ التحصيلان كارداني مامايي

سال

تعداد فارغ التحصيل

75-66

84

 

جدول شماره 3 :تعداد فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته پرستاري

سال

تعداد فارغ التحصيل

87-66

285

74 ش

20

88

23

88 ش

20

جمع

348

 

جدول شماره 4 :تعداد فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مامايي

سال

تعداد فارغ التحصيل

87-70

401

88

25

88 ش

22

89

17

98

23

جمع

488

 

جدول شماره 5:تعداد فارغ التحصيلان كارشناسي پيوسته پرستاري

سال

تعداد فارغ التحصيل

87-68

708

87-75 ش

223

88

35

88 ش

34

89

44

89 ش

41

90

41

90 ش

34

91

55

92

43

93

49

94

45

95

60

96

51

97

44

98

63

جمع

1570

 

جدول شماره 6 :تعداد فارغ التحصيلان كارشناسي پيوسته مامايي

سال

تعداد فارغ التحصيل

86-70

376

87

17

88

22

89

23

90

20

91

22

92

24

93

35

94

41

95

30

96

41

97

31

98

24

جمع

706

 

جدول شماره 7 :تعداد فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد

سال

تعداد فارغ التحصيل

90-89

 

91-90

 

92-91

 

93-92

 

94-93

 

96-94

 

97

 

98

 

جمع

100

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/20
تعداد بازدید:
178
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal