دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
داخل دانشگاه

تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی / پایان نامه مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و دانشگاه  /مرکز تحقیقاتی (PDF)

فرم پیش پروپوزال جهت رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی


  • فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی:

دریافت پرپوزال فارسی پایان نامه تحقیقاتی


دریافت پروپوزال انگلیسی research project proposal


 گزارش نهایی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی:


گزارش نهایی طرح تحقیقاتی


راهنمای نگارش گزارش نهایی طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی


فرم چکیده طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی


  • ناظر طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی:

فرم ناظر


 فرم تعهد نامه طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی


تاریخ به روز رسانی:
1401/03/17
تعداد بازدید:
9000

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal