دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
صورتجلسه كميته رفاه اعضاي هيات علمي آذرماه 1396

جلسه كميته رفاه اعضاي هيات علمي روز شنبه مورخ 96/9/25  با حضور اعضا تشكيل و پس از بحث و بررسي مقررگرديد :

1- آقاي مهندس ابراهيمي از شركت ياراگشت توضيحاتي در خصوص سفر به كشورهاي اروپايي ارائه نمودند كـه 50 % هزينه بصورت نقد و 50 % مابقي بصورت 2 قسط همچنين با توجه به تعداد افراد گروه و خانوادگي تسهيلاتي فراهم مي نمايند. در اين خصوص مقرر گرديد جناب آقاي دكتر شيخها در خصوص تسهيلات ويژه سياحتي بـا مهنـدس ابراهيمـي اقدام نمايند و گزارش مربوطه جهت بازگذاري روي سايت گزارش گردد .

2- آقاي مهندس سالاري در خصوص مسكن اعضا و زمين آقاي مهندس دانش توضـيحاتي ارائـه نمودنـد همچنـين در خصوص پيشرفت كار مقرر گرديد جلسه اي با حضور مدير و مـدير عامـل شـركت تعـاوني مسـكن دانشـگاه، مهنـدس سالاري، دكتر شيخها و مهندس اميني پور فراهم گردد. همچنين مقرر شـد جلسـه اي بـا حضـور نماينـدگان مسـكن دانشگاه هاي يزد و آزاد برگزار تا در خصوص تامين مسكن ارائه طريق نمايند .

3- مقرر گرديد جناب آقاي دكتر متالهي تمهيدات زيارتي مشهد از طريق كميته رفاه دانشگاه همواره اقـدام نماينـد تـا همكاران هيات علمي نيز از فرصت سفر زيارتي مشهد استفاده نمايند. ضمنا در صورت استقبال اعضاء هيـات علمـي در خصوص هتل اترك نيز اقدام لازم بعمل آيد .

4- در خصوص كانون بازنشستگان و شاغلين دانشگاه مقرر گرديد آقاي مهندس فرسـاد در خصـوص درمـان، خـدمات رفاهي ورزشي و تفريحي، نامه اي به كانون نوشته تا انتخابات جديد اجـازه فعاليـت بـه كـانون اعضـاي هيـات علمـي بازنشسته داده شودتا نسبت به اخذ مجوز جديد از وزارت كشور با مسئوليت خودشان بعمل آورند .

5- مقرر گرديد جناب آقاي دكتر علي اكبر واعظي در خصوص مجوز از وزارت بهداشت در مورد كانون بازنشستگان اقدام نمايند تا نسبت به موارد قانوني كشوري اقدام گردد همچنين در اين خصوص از افراد بازنشسته عضو هيات علمي جناب آقاي دكتر وحيدي، مهندس فرساد و مهندس اميني پور و دو نفر با انتخـاب معاونـت آموزشـي دانشـگاه جنـاب آقـاي دكتر نوري بعنوان هيات مديره موقت بازنشستگان زير مجموعه كميته رفاه اعضاي هيات علمي انجام پذيرد .

6- مقرر شد جناب آقاي دكتر دادبين پور پيگيري لازم در خصوص اخذ تسهيلات جديد اينترنت اعضاي هيات علمي از شركت فن آوا و مخابرات بعمل آورند و تا روز دوشنبه مورخ 96/09/27 گزارش لازم را به معاونت آموزشي اعلام نمايند .

7- در خاتمه از جناب آقايان دكتر شيخها، دكتر وحيدي و ساير دست اندركاران مراسم تجليل از اعضاي هيـات علمـي بازنشسته(كه روز پنج شنبه مورخ 96/09/23 در پرديس بين الملل بعمل آمد) تقدير و تشكر مي گردد .

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
133
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal