دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي پژوهشي
نام و نام خانوادگي:محمدحسن احرام پوش

مدرك تحصيلي:دكتراي بهداشت محيط 

پست سازماني: رئيس دانشكده ي بهداشت

پست الكترونيكي:ehrampoush@ssu.ac.ir

تلفن تماس:
3138209121-22(035)

31492101-02(035)


 

نام ونام خانوادگي:فاطمه اكرمي مهاجري

پست سازماني:عضو هيِئت علمي گروه بهداشت و ايمني موادغذايي دانشكده بداشت وسرپرست مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان وحيوان

مرتبه ي علمي: استاديار

مدرك تحصيلي: دكتراي بهداشت و كنترل مواد غذايي

 

شماره تماس:

31492275-035

 نام ونام خانوادگي: سيدحسين حكمتي مقدم

پست سازماني: معاون پژوهشي مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و حيوان-هيات علمي گروه علوم آزمايشگاهي

مرتبه ي علمي:دانشيار        

مدرك تحصيلي:دكتراي پاتولوژي كلينيكال و آناتوميكال

پست الكترونيكي:

 

 

 
 نام ونام خانوادگي:الهام خليلي

پست سازماني:معاون آموزشي مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و حيوان-هيات علمي گروه بهداشت و ايمني مواد غذايي

مرتبه ي علمي:استاديار

مدرك تحصيلي:دكتراي تخصصي (PhD) بهداشت و كنترل مواد غذايي

پست الكترونيكي: khalili.elham@gmail.com

شماره تماس:31492274-035

 
 
 
 

نام ونام خانوادگي: علي فتاحي

مدرك تحصيلي: دكتراي انگل شناسي

مرتبه ي علمي: دانشيار        

پست الكترونيكي:afbafghi@ssu.ac.com

 

نام ونام خانوادگي: عليرضا سازمند

مدرك تحصيلي: دكتراي انگل شناسي دامپزشكي    

پست الكترونيكي:Alireza.Sazmand@basu.ac.ir 
 

 نام ونام خانوادگي: محمدحسن لطفي 

پست سازماني: مشاور رئيس دانشگاه در امور اجتماعي و رئيس دبيرخانه كارگروه سلامت

مدرك تحصيلي: دكتراي اپيدميولوژي   

پست الكترونيكي:mhlotfi56359@ssu.ac.ir

تلفن:31492250

 
 
 
 

نام و نام خانوادگي: مهدي فتاحي

 مرتبه ي علمي: استاديار

مدرك: دكتراي باكتري شناسي

پست الكترونيكي:mehdifatahi371@gmail.com

 
 
 

نام و نام خانوادگي: جمشيد آيت اللهي    

مدرك تحصيلي: متخصص بيماري هاي عفوني

مرتبه ي علمي:دانشيار                     

پست الكترونيكي:jamshidayatollahi@yahoo.com

 
 
 
 
 

 نام و نام خانوادگي: سهيل اسكندري

مدرك تحصيلي: دكتراي بهداشت موادغذايي و كنترل كيفيت

مرتبه ي علمي: دانشيار      

پست الكترونيكي: s_e50@yahoo.com

رزومه

 
 

نام ونام خانوادگي: اكرم آستاني

مدرك تحصيلي: دكتراي ويروس شناسي 

مرتبه ي علمي: استاديار  

پست الكترونيكي: astani_ir@ssu.ac.ir


 

نام و نام خانودگي: سيد رضي غالبي 

مدرك تحصيلي: دكتراي دامپزشكي        

پست الكترونيكي:srgh77@gmail.com

 

   

 

نام و نام خانوادگي: محمد صادق صفائي

مدرك تحصيلي: دكتراي داخلي دامپزشكي    

مرتبه علمي: استاديار

پست الكترونيكي: safaee_sadegh@yahoo.com

رزومهنام ونام خانوادگي: علي صحرائي

مدرك تحصيلي: دكتراي بهداشت موادغذايي و كنترل كيفيت موادغذايي                                                  

مرتبه ي علمي:استاديار

پست الكترونيكي: asahra@ardakan.ac.ir

رزومه


 

نام و نام خانوادگي: حسن اختيارزاده 

مدرك تحصيلي: دكتراي حرفه اي دامپزشكي_          

دكتراي بهداشت موادغذايي و كنترل كيفيت موادغذايي

پست الكترونيكي: hassan_ekhtiarzadeh@yahoo.com

 
 
 

 


نام ونام خانوادگي: غلام حسين پورقنبري

مدرك تحصيلي:دكتراي بهداشت وبيماري هاي طيور                                                                   

مرتبه ي علمي: استاديار

پست الكترونيكي: hpourghanbari@ardakan.ac.ir

رزومه


 

نام ونام خانوادگي: محمدرضا شريفي

مدرك تحصيلي: متخصص بيماري هاي عفوني و تب دار

مرتبه ي علمي: دانشيار           

پست الكترونيكي: drsharifi21291@yahoo.com

 
 
 
 
 

نام ونام خانوادگي: دكتر علي اكبر حدادزاده                    

سمت: مديركل دامپزشكي استان يزد

پست الكترونيكي: A.had33@yahoo.com

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگي: دكتر آراسب دباغ مقدم

مدرك تحصيلي: دامپزشك                                                

سمت: نايب رئيس كميته ي بهداشت موادغذايي


 
 
 نام ونام خانوادگي: محمدرضا دهقاني

مدرك تحصيلي: دكتراي ژنتيك انساني با گرايش سلولي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه                                                                                     

سمت: معاونت بهداشت و رئيس مركز بهداشت استان

پست الكترونيكي: dehghani.dr@gmail.com  _mrdehghani@ssu.ac.ir

 
 
 
 

نام ونام خانوادگي: كاظم نجفي

مدرك تحصيلي: دكتراي عمومي دامپزشكي                                                                                                                         

سمت: رئيس نظام دامپزشكي استان يزد


 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/23
تعداد بازدید:
113
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal