دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ميز خدمت


 فهرست كارشناسان خدمات ميز خدمت

فرم ميز خدمت 
خدمات معاونت غذا ودارو يزد

صدور پروانه هاي بهداشتي واحدهاي توليدي مواد غذايي ، آرايشي وبهداشتي

صدور مجوز فعاليت داروخانه ها، كارخانه هاي دارويي و مراكز پخش دارويي  

بازديد از واحدهاي توليدي و داروخانه ها و مراكز تحت پوشش

ضوابط مراكز  توليد وعرضه آرايشي و بهداشتي

مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور و آموزش و هم افزايي  عمومي 

نظارت بر توزيع تجهيزات پزشكي

صدور مجوز بهداشتي ونظارت بر كيترينگ ها ورستوران هاي بيرون بر

صدور مجوز بهداشتي ونظارت بر انبارها وسردخانه ها

انجام آزمايش بر روي محصولات توليدي وسطح عرضه غذايي وبهداشتي

آموزش وراهنمايي در خصوص مصرف صحيح دارو و مواد غذايي و آرايشي وبهداشتي

رسيدگي به شكايات دارويي، غذايي، آرايشي وبهداشتي

پايش وپالايش برچسب گذاري محصولات در سطح عرضه وتوليد

صدور گواهي بهداشت صادارت جهت محصولات غذايي، آرايشي وبهداشتي ومحصولات خام كشاورزي

درجه بندي واحدهاي توليدي و آزمايشگاه واحدهاي توليدي

نظارت بر آموزشگاه هاي مسئول فني همكار غذا ودارو

كنترل برچسب محصولات تراريخته ودرج نشانگر رنگي تغذيه اي بر روي محصولات غذايي وآشاميدني

كنترل ونظارت بر فراورده هاي سنتي،طبيعي ومكمل

نظارت وبازديد از عطاري ها

نظارت و كنترل بر مواد تحت كنترل(الكل و مخدر)

تخفيف و تاييد داروهاي خاص و تامين كمبود دارويي

تشكيل كميته هاي فني وتخصصي 

مشاركت در سند بيماري هاي غير واگير

مشاركت در كارگروه سلامت وامنيت تغذيه وصنايع غذايي

 صدور مجوز و نظارت بر آزمايشگاه هاي همكار ومجاز

ثبت نتايج آزمون ها وصدور برگ آناليز نمونه

معرفي واحدهاي توليدي جهت عقد قرارداد با آزمايشگاه هاي همكار ومجاز

تاریخ به روزرسانی:
1401/01/21
تعداد بازدید:
2586
یزد، میدان امام حسین- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا، معاونت غذا و دارو
36287900-36288114 - 035
Powered by DorsaPortal