شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد پرستاري
نام و نام خانوادگي :  مجيد معصومي
سمت :  مدير اورژانس پيش بيمارستاني و مدير حوادث شبكه بهداشت تفت
سابقه خدمتي: 20 سال
پست الكترونيك: majidems115@gmail.com
داخلي : 242
 
شرح وظايف :
1-معاينه و ارزيابي كلي بيماران و مصدومين و اجراي دستورات پزشك مربوطه
2- برقراري ارتباط با مراكز اصلي اورژانس و پزشك مشاور
3-انجام كمكهاي اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطه 
4-كنترل علائم و حياتي بيمار از قبيل فشار خون، نبض، تنفس و غيره و گزارش بهپزشك مربوطه
5-تعيين سطح هوشياري
6-كمك در كنترل محل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك و مسئول فوريتهاي پزشكي
7-پوشاندن و بانداژ زخمها، آتل بندي اندامهاي آسيب ديده
8-انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات اقدامات ضروري اوليه درمان،شامل (جريان خون،مجاري تنفسي،و راه هواييABC )
9-احياي قلبي و ريوي (CPR ) در خصوص بيماران
10-انجام انتوباسيون با كسب مجوز و با نظارت پزشك مربوطه
11-تزريق يا تجويز داروهاي موجود در ترالي و ليست دارويي اورژانس پس از كسب مجوز با نظارت پزشك مربوطه
12-رانندگي وسيله نقليه جهت رسيدن سريع به محل مأموريت و همچنين حمل بيمار
13-حضور مداوم و مؤثر بر بالين بيماران در كابين عقب آمبولانسدر حين انتقال بيمار
14-پاسخگويي سريع به تلفنها و برخورد محترمانه با تماس گيرنده
15-اخذ شرح حال سريع و صحيح (سن،سابقه بيماري ،مشكل فعلي،اخذ آدرس كامل و...)
16-اعزام صحيح آمبولانس، اطلاع به نيروهاي امدادي 772
17-راهنمايي آمبولانس جهت رسيدن به آدرس محل و بيمارستان مورد نظر
18-ثبت ساعات اعلام شده از طرف تكنسينها و تكميل فرم اعزام بيمار
19-ارجاع موارد بغرنج به پزشك ديسپچ و اطلاع موارد بحران به اتاقEOC ( Emergency operation center
20-تنظيم برنامه شيفت و نظارت بر عملكرد كاركنان مربوطه  
21-پاسخگويي به كليه موارد گزارشات و شكايات مربوطه
22-تهيه دفتر گزارش روزانه و جامع ساليانه پايگاه مربوطه
23-كنترل و نظارت بر داروها و تجهيزات مصرفي پايگاه مربوطه و ثبت موارد جايگزين
24-نظارت بر وضعيت فني آمبولانسها و اعلام موارد تصادف
25-بكارگيري صحيح تجهيزات موجود در آمبولانس بمنظور پايش ، جابجايي،انتقال،تثبيت وضعيت بيمار
26- آموزش و آشنا كردن نيروهاي جديد با تجهيزات ،شرح وظايف و مسئوليتهاي اورژانس
27-تحليل دقيق اطلاعات مورد مرتبط(بازگشت كدهاي منطقه از مأموريت و كنترل برگ مأموريتهاي منطقه و..)
تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/13
تعداد بازدید:
437
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal