شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد مبارزه با بيماريها
نام و نام خانوادگي : محمد حسين قاسمي پور
سمت : كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها
سابقه خدمتي: 22 سال
پست الكترونيك: cdctaft@ssu.ac.ir
داخلي: 251
 
شرح وظايف كارشناس مسئول :
1-آموزش پزشكان و مراقبين سلامت در خصوص بيماري ها و ثبت در سامانه سيب و....
2-برنامه ريزي عملياتي و پايش مراكز
3-ارسال پسخوراند مربوطه به مراكز و ....
4-پيگيري و نظارت طرح هاي غربالگري هيپوتيروئيد نوزادان و ...
5-پيگيري مراقبت بيماريها توسط مراكز و ....
شرح وظايف كارشناس:
در ستاد شبكه بهداشت ، حوزه فعاليت بيماري هاي غيرواگيردار عبارتند از:
1-پيشگيري از سوانح و حوادث
2-پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي ،عروقي و فشارخون
3-پيشگيري از بيماري ديابت
4-كاهش مواد بروز تالاسمي و PKU
5-موارد مثبت سرطان
6-غربالگري هيپوتيروئيدي مادرزادي نوزادي
7-نظام مراقبت عوامل خطر غيرواگيردار
8-آموزش پيشگيري از آسم و آلرژي ،پوكي استخوان و...
 
 
نام و نام خانوادگي : جواد خيرانديش
سمت : كارشناس بيماريهاي واگيردار
سابقه خدمتي: 12 سال
پست الكترونيك: jkheirandish1360@gmail.com
داخلي: 253
 
شرح وظايف كارشناس :
1-پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگيردار
2-مسئول زنجيره سرماي واكسن شهرستان
 تلفن:  32632450
 
 
نام و نام خانوادگي : محمد مهدي مومني فرد
سمت : كارشناس مبارزه با بيماريهاي واگيردار
سابقه خدمتي: 12 سال
پست الكترونيك: momeni_mahdi@yahoo.com
داخلي: 252
 
شرح وظايف كارشناس :
1-مسئول زئونوز شهرستان
2يگيري و بررسي بيماري سل
3-پيگيري و بررسي بيماري مالاريا
4-پيگيري و بررسي بيماري هاي پديكلوزيس سر ، بدن ، گال
5-پيگيري و بررسي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان حيوان ( سالك - حيوان گزيدگي - كيست هيداتيد - تب مالت - سياه زخم و. ...)
6-برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت پزشكان ،مراقبين سلامت و بهورزان
7-پايش مراكز وخانه هاي بهداشت از نظر عملكرد
 
تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/04
تعداد بازدید:
695
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal