شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد بهداشت خانواده

نام و نام خانوادگي: ايران السادات طباطبايي

سمت: كارشناس مسئول بهداشت خانواده

سابقه خدمتي:24 سال

پست الكترونيك: i.tabatabaei@iran.ir

داخلي:231
 
شرح وظايف:
1-تهيه و تدوين برنامه عملياتي و ارسال جداول گانت آموزشي به مراكز و خانه هاي بهداشت جهت آموزش به گروههاي هدف
2-نظارت و بازديد از واحدهاي بهداشتي تابعه و تهيه و ارسال پسخوراند
3-همكاري با ساير ارگانها جهت آموزش به گروههاي هدف
4-جمع آوري نمونه هاي پاپ اسمير ارسالي از مراكز و ارسال به پاتولوژي و پيگيري جواب ها
5-نظارت بر نحوه درخواست هاي دارويي و پيگيري جهت تحويل داروهاي واحد بهداشتي
6-تشكيل كميته هاي شير مادر، مرگ ومير كودكان زير 5سال، مانا و كودك سالم
7-همكاري با واحد بهورزي در برگزاري سمينارهاي بهورزي مرتبط با واحد بهداشت خانواده
8-جمع بندي و كنترل آمار ماهيانه و فصلي واحد و استخراج شاخص هاي مربوطه
9-نظارت بر واحد تسهيلات زايماني
10-ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين
11-ترويج تغذيه با شير مادر
12-تشكيل كميسيون شير مصنوعي شهرستان و نظارت بر تجويز شير مصنوعي در واحدهاي بهداشتي تابعه
13-نظارت بر اجراي برنامه هاي باروري سالم با هدف كاهش حاملگي هاي ناخواسته و پر خطر
14-نظارت بر اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران با هدف كاهش مرگ و مير مادران باردار و حاملگي هاي پر خطر
15-نظارت بر اجراي برنامه كودكان با هدف ارتقا سلامت كودكان زير 8سال
16-مشاوره زوجين
17-نظارت بر اجراي برنامه سالمندان (آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي)
18-نظارت براجراي برنامه ميانسالان ( كاهش معلوليت وناتواني ناشي ازباربيماريها ونيزكاهش مرگ وميروبهبودكيفيت زندگي گروه هدف )

 

نام و نام خانوادگي: سميرا فرح پور

سمت: كارشناس برنامه ميانسالان و نوزادان

سابقه خدمتي: 19 سال

پست الكترونيك: samirafarahpour@iran.ir
داخلي:232
 
شرح وظايف:
1-تهيه برنامه عملياتي ميانسالان
2-گزارش عملكرد برنامه سلامت ميانسالان به صورت فصلي و سالانه
3-تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي سلامت ميانسالان
4-بررسي آمارهاي واحدهاي ارائه دهنده خدمت
5-تهيه و جمع بندي و تحليل شاخص ها به صورت فصلي و سالانه
6-نظارت بر عملكرد واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه سلامت ميانسالان
7-ارسال پسخوراند به واحدهاي ارائه دهنده خدمت
8-آموزش پرسنل محيطي در خصوص برنامه هاي سلامت ميانسالان
9-برگزاري هفته هاي سلامت زنان و مردان
10-انجام فعاليت هاي مرتبط با برنامه نوزادان
11-پايش بيمارستان دوستدار كودك

 

نام و نام خانوادگي: مريم عسكري نژاد

سمت: كارشناس بهداشت عمومي

سابقه خدمتي: 13سال

پست الكترونيك:m.askarinegad@iran.ir
داخلي: 233
 
شرح وظايف: 
1-آموزش پرسنل سطوح مختلف در مورد ارائه خدمات باروري سالم
2-افزايش بارداري ارادي و برنامه ريزي شده
3-كاهش ميانگين فاصله زماني ميان ازدواج و تولد فرزند اول و كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان
4-كاهش بارداري پر خطر
5-كاهش سقط غير قانوني و غير شرعي
6-آموزش پرسنل سطوح مختلف در مورد ارائه خدمات باروري سالم بر مبناي حقوق سلامت باروري
 
 

نام و نام خانوادگي:فهيمه السادات موسوي

سمت: كارشناس برنامه كودكان و سالمندان

سابقه خدمتي:9 سال

پست الكترونيك:  fs.mousavi@iran.ir

داخلي: 233

 
شرح وظايف كارشناس سالمندان:
1-نظارت بر عملكرد واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه سلامت سالمندان
2-تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان
3-تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان
4-تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه
5-دريافت آمار ارسالي از مراكز ،پايگاه ها و خانه هاي بهداشت 
6-آموزش پرسنل محيطي ،ستادي رابطين بهداشت ادارات در زمينه سلامت سالمندان طبق برنامه عملياتي ويا بر اساس مناسبت هاي تقويمي
7-هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسئول برنامه
8-گزارش گيري از سامانه سيب به صورت فصلي
 
شرح وظايف كارشناس كودكان:
1-اجرا و ثبت پيشرفت برنامه عملياتي كودكان و ارزشيابي ميزان دسترسي به اهداف مد نظر
2-بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرائي در زمينه برنامه هاي كودكان و در قالب سياست هاي وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشكي
3-تشكيل كميته هاي كاهش مرگ و مير كودكان و طراحي و اجراي مداخلات مناسب در جهت كاهش مرگ و مير و ارتقاء سلامت كودكان زير5 سال
4-تشكيل كميته شير مادر
5-تنظيم و اجراي برنامه هاي مداخله اي كودكان
6-همكاري در آموزش ضمن خدمت كاركنان رده هاي مختلف
7-هماهنگي وهمكاري با ساير واحدهاي درون بخشي در راستاي اهداف برنامه هاي كودكان
8-همكاري و هماهنگي برون بخشي با سازمان ها ،موسسات ،نهادها به منظور برنامه ريزي وپيشبرد اهداف برنامه كودكان
9-تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه هاي كودكان و ارائه آن به مسئولين ذيربط
10-بهره گيري از اطلاعات و آمارهاي حياتي بهداشتي كودكان دربرنامه ريزي هاي منطقه اي
11-پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه هاي كودكان و گزارش نارسائي ها و تنگنا ها همراه با پيشنهاد راه حل هاي آن
12-تلاش براي دستيابي به روش هاي مناسب جلب مشاركت جامعه درسطوح اجرايي برنامه هاي كودكان
13-تعيين و اعلام به موقع ملزومات و اعتبارات مورد نياز در سطح اجرايي برنامه هاي كودكان
14-جمع آوري ،ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات،آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه و انعكاس آن به اداره كودكان
15-هماهنگي در خصوص تهيه ،چاپ و تكثير و توزيع جزوات و كتابچه برنامه كودكان
16-همكاري و هماهنگي جهت برگزاري هفته جهاني كودك و هفته جهاني شير مادر
17-ابلاغ دستورالعمل هاي بهداشتي و مواد كمك آموزشي 
18-پيگيري اعتبارات برنامه وانجام هزينه بر اساس دستورالعمل
19-انجام ارزيابي بيمارستان هاي دوستدار كودك
20-نظارت بر نحوه درخواست و توزيع مصرف شير مصنوعي در شهر و روستا مطابق با شاخص كشوري
21-جمع بندي آمار دقيق مرگ ومير كودكان 1 تا 59 ماهه و ارسال گزارش طبق برنامه كشوري نظام مراقبت از مرگ و مير كودكان 1 تا 59 ماهه
22-نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه هاو مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده
23-تهيه و تنظيم برنامه ها و مطالب آموزشي حين خدمت براي سطوح مختلف و نظارت بر اجراي آنها
24-انجام ساير وظايف مربوطه ارجاعي
 تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
759
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal