شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
مدير اورژانس هاي پيش بيمارستاني
نام و نام خانوادگي :  مجيد معصومي
سمت :  مدير اورژانس پيش بيمارستاني و مدير حوادث شبكه بهداشت تفت
سابقه خدمتي: 20 سال
پست الكترونيك: majidems115@gmail.com
داخلي : 390
 
شرح وظايف :

1.هماهنگي كامل با دانشگاه ،سازمان اورژانس استان،سازمان هاي همكار و پشتيبان

2. برنامه ريزي جهت ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني در سوانح عمدي ،غير عمدي و حوادث غيرمترقبه

3. اجراي خط مشي ها و برنامه هاي خدمات اورژانس پيش بيمارستاني در سطح شهرستان بر اساس سطح بندي خدمات ،آمايش حوزه سرزميني و استانداردهاي ابلاغي و كاهش مخاطرات از بيماران ،مصدومين و نظارت بر حسن اجراي آن

4. توسعه كمي و كيفي شبكه راهبري هدايت و عمليات فوريت هاي پزشكي و نظارت ،ارزيابي ،تحليل وضعيت ،بهينه سازي شاخص ها و استاندارد سازي خدمات اورژانس پيش بيمارستاني بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اورژانس

5. اجراي دستورالعمل هاي مركز هدايت عمليات بحران دانشگاه(EOC) و تدوين ليست آنكالين تمام حوزه هاي سلامت ،پايش و ثبت حوادث ويژه ،بررسي بر خط استعداد و زير ساخت هاي حوزه سلامت جهت مديريت بحران هاي احتمالي

6. اجراي خدمات فوريت هاي پزشكي با آموزش تخصصي كاركنان و ارتقاي سلامت عمومي با آموزش جمعيت عمومي

7. نظارت و ارتقا شبكه ارتباطات راديويي و بي سيم اورژانس پيش بيمارستاني با رعايت ضوابط و مقررات بالا دستي

8. نظارت مستمر بر عملكرد تمامي مراكز ارائه كننده خدمات فعال در حوزه اورژانس

9. حضور منظم در جلسات مديريت شبكه و انعكاس برنامه هاي مربوطه در سطح شبكه بهداشت و درمان

10. جلب مشاركت دستگاه هاي اجرايي،موسسات ،نهاد ها ،سازمان هاي غير دولتي و مراكز علمي آموزشي و فرهنگي كشور و نشريات و جرايد در جهت توسعه خدمات فوريت هاي پيش بيمارستاني شهرستان

 تلفن : 18-32633012

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/17
تعداد بازدید:
313
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal