شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
خانه هاي بهداشت
خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت نصرآباد
 *** خانه بهداشت حاجي علي عسكر
 *** خانه بهداشت مزرعه آخوند
 *** خانه بهداشت همت آباد
 *** خانه بهداشت شواز
 *** خانه بهداشت خشك آباد
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت دهشير
 *** خانه بهداشت دهشير
 *** خانه بهداشت عبدالله
 *** خانه بهداشت بورق
 *** خانه بهداشت دره زرشك
 *** خانه بهداشت توران پشت
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت زردين
 *** خانه بهداشت زردين
 *** خانه بهداشت علي اكبرخاني
 *** خانه بهداشت ميرهاشم
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت بنادكوك
 *** خانه بهداشت بنادكوك
 *** خانه بهداشت بيداخويد
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت هدش
 *** خانه بهداشت هدش
 *** خانه بهداشت آمحسن
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت كهدوئيه
 *** خانه بهداشت كهدوئيه
 *** خانه بهداشت شريف آباد
 *** خانه بهداشت فخرآباد
 خانه بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت طزرجان
 *** خانه بهداشت طزرجان
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت علي آباد
 *** خانه بهداشت علي آباد
 *** خانه بهداشت علي آباد صدري
 *** خانه بهداشت مور علي آباد
 *** خانه بهداشت سلطان آباد
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت سانيج
 *** خانه بهداشت سانيج
 *** خانه بهداشت فيض آباد
 *** خانه بهداشت باغ كهله
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت سخويد
 *** خانه بهداشت توده سخويد
 *** خانه بهداشت مزرعه خسرو
 *** خانه بهداشت محل بغل
 *** خانه بهداشت باغبيد
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت شبانه روزي بخ و گاريزات
 *** خانه بهداشت بخ
 *** خانه بهداشت گاريز
 *** خانه بهداشت رشكوئيه
 *** خانه بهداشت گوراب
 *** خانه بهداشت حجت آباد
 *** خانه بهداشت رحيم آباد
 *** خانه بهداشت اسلام آباد
 *** خانه بهداشت رعد آباد
 خانه بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت محمدرسول الله
 *** خانه بهداشت حسيني
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت امام خميني
 *** خانه بهداشت صادق آباد
 *** خانه بهداشت اسلاميه
 خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت شبانه روزي طوبي نير
 *** خانه بهداشت پندر
 *** خانه بهداشت چاهوك
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/15
تعداد بازدید:
1024
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal