دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي هيئت علمي

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل دانشگاهی

شماره تلفن مستقیم

1

علی اصغر

ابراهیمی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

ebrahimi2007[at]ssu.ac.ir

31492273

2

محمدحسن

احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

استاد

ehram[at]ssu.ac.ir

31492002

3

احسان

ابویی

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

ehsan.abouee[at]gmil.com

31492152

4

فاطمه

اکرمی مهاجری

ایمنی موادغذایی

دانشیار

fateme.akrami[at]ssu.ac.ir

31492275

5

محمدامین

بهرامی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار

bahrami-hmrc[at]ssu.ac.ir

31492208

6

محسن

پاکدامن

اقتصاد بهداشت

دانشیار

Mpakdaman[at]ssu.ac.ir

31492194

7

فهیمه

تیموری

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

f.teimori62[at]gmail.com

31492102

8

سارا

جام بر سنگ

آمار زیستی

استادیار

s.jambarsang[at]ssu.ac.ir

31492281

9

حسن

جعفری

سیاست گذاری سلامت

استادیار

Jafary_h[at]yahoo.com

31492167

10

رضا

جعفری ندوشن

بهداشت حرفه ای

استادیار

Jafarinodoushan[at]gmail.com

31492203

11

بهادر

حاجی محمدی

ایمنی موادغذایی

دانشیار

hajimohammadi.b[at]ssu.ac.ir

31492156

12

مهدیه

حسین زاده شمسی انار

علوم تغذیه

دانشیار

hoseinzadeh[at]ssu.ac.ir

31492232

13

غلامحسین

حلوانی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

halvani[at]ssu.ac.ir

31492196

14

الهام

خلیلی

ایمنی موادغذایی

استادیار

khalili.elham[at]ssu.ac.ir

31492274

15

مهسا

خدایاریان

آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

استادیار

Khodayarian[at]ssu.ac.ir

31492218

16

محمدرضا

خواجه امینیان

سلامت در حوادث و بلایا

استادیار

Khajehaminian[at]ssu.ac.ir

31492222

17

سید سعید

خیاط زاده

علوم تغذیه

استادیار

khayyatzadeh@yahoo.com

31492229

18

آرش

دالوند

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

Adalvand[at]ssu.ac.ir

31492246

19

حمیدرضا

دهقان

انفورماتیک پزشکی

استادیار

Hamidreza.dehghan[at]gmail.com

31492148

20

آرزو

دهقانی محمودآبادی

مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار

dehghani.arezoo123 [at]gmail.com

31492159

21

علی

دهقانی

اپیدمیولوژی

دانشیار

adehghani42[at]ssu.ac.ir

31492243

22

عباسعلی

دهقانی تفتی

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

دانشیار

aadtafti[at]ssu.ac.ir

31492182

23

محمد کاظم

رحیمی زارچی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استادیار

rahimi_1399[at]yahoo.com

31492288

24

محمد

رنجبر

سیاستگذاری سلامت

دانشیار

m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

31492212

25

زهره

رهائی

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

استادیار

z.rahaei[at]ssu.ac.ir

31492157

26

محمد

زارع زاده

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استادیار

zamomehdi@gmail.com

31492181

27

محمدجواد

زارع سخویدی

بهداشت حرفه ای

دانشیار

mjzare[at]ssu.ac.ir

31492197

28

ابراهیم

سلمانی ندوشن

سلامت در بلایا و حوادث

استادیار

Salmani[at].ssu.ac.ir

31492219

29

محمدحسین

سلمانی ندوشن

شیمی تجزیه

استادیار

Mhsn06[at]yahoo.com

31492234

30

محمد

شریف یزدی

متخصص عفونی

استادیار

chies.sharif[at]gmail.com

31492162

31

میلاد

شفیعی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار

milad.shafii[at]ssu.ac.ir

31492221

32

فریماه

شمسی

آمار و اپیدمیولوژی

استادیار

F.shamsi[at]ssu.ac.ir

31492255

33

حسینعلی

صادقیان

آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

استادیار

hsadeghian[at]ssu.ac.ir

31682131-36233235

34

جلال

صادقی زاده

علوم و صنایع غذایی

استادیار

j.sadeghizadeh[at]ssu.ac.ir

31492235

35

امین

صالحی ابرقوئی

علوم تغذیه

دانشیار

abargouei[at]ssu.ac.ir

31492229

36

حسین

عامری هفتادر

اقتصاد سلامت

استادیار

Hamery7[at]yahoo.com

31492219

37

معصومه

عباسی شوازی

آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

استادیار

mabbasishavazi[at]ssu.ac.ir

31492176

38

سیده معصومه

عرب

علوم و صنایع غذایی

استادیار

Arab.sepideh[at]gmail.com

31492172

39

روح اله

عسکری

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار

r.askari[at]ssu.ac.ir

31492211

40

محسن

عسکری شاهی

آمار زیستی

دانشیار

m.askari[at]ssu.ac.ir

31492246

41

محمد

عظیمی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مربی

m.azimi.hse@gmail.com

 

42

سعید

فلاح

سلامت در بلایا

استادیار

sd.fallah@gmail.com

31492295

43

حسین

فلاح زاده

آمار زیستی

استاد

drfallahzadeh[at]ssu.ac.ir

31492251

44

روح اله

فلاح مدواری

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

Fallah134@gmail.com

31492197

45

محمدتقی

قانعیان

مهندسی بهداشت محیط

استاد

mtghaneian[at]ssu.ac.ir

31492153

46

فاطمه

کارگر شورکی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

Kargar_st@yahoo.com

31492205

47

فاطمه

کشمیری

آموزش پزشکی

استادیار

f.keshmiri[at]ssu.ac.ir

31492102

48

مهتاب

کرمی

مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار

m.karami[at]ssu.ac.ir

31492154

49

محمدحسن

لطفی

اپیدمیولوژی

استاد

mhlotfi56359[at]ssu.ac.ir

31492250

50

مهدی

مختاری

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

mokhtari[at]ssu.ac.ir

31492270

51

محمدعلی

مروتی شریف آباد

آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

استاد

m.morowati[at]ssu.ac.ir

31492260

52

فرزان

مددی زاده

آمار زیستی

استادیار

Fmadadizadeh[at]ssu.ac.ir

31492250

53

حسن

مظفری خسروی

علوم تغذیه

استاد

h.mozaffari[at]ssu.ac.ir

31492237

54

سیدسعید

مظلومی محمود اباد

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

استاد

mazloomy[at]ssu.ac.ir

31492184

55

ندا

ملاخلیلی

علوم و صنایع غذایی

استادیار

neda_mabodi[at]yahoo.com

31492262

56

راضیه

منتظرالفرج

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار

r.montazerafaraj[at]ssu.ac.ir

31492192

57

مسعود

میرزایی

اپیدمیولوژی

استاد

mmirzaei[at]ssu.ac.ir

31492154

58

آزاده

نجارزاده

علوم تغذیه

دانشیار

azadnajarzadeh[at]ssu.ac.ir

31492239

59

سیده مهدیه

نماینده

اپیدمیولوژی

استادیار

drnamayandeh[at]ssu.ac.ir

31492238

60

جلال

نیکوکاران

شبیه سازی درکامپیوتر

استادیار

dr.nikukaran[at]ssu.ac.ir

31492038

61

زینب

یاوری

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

Zyavari2412@gmail.com

32838088

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/19
تعداد بازدید:
3102
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal