دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آيين بهره وري

مواد(7-1) آيين نامه اجرايي قانون ارتقا و بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت
موضوع مصوبه شماره 222168/ت/43616_مورخ 11/11/88 هيات محترم وزيران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،كار و امور اجتماعي ،رفاه و تامين اجتماعي ،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و به استناد بند 5 قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت - مصوب 1388- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1:شاغلين باليني به كاركنان رسته بهداشتي درماني اطلاق مي شود كه در بيمارستان و مراكز درماني شبانه روزي دولتي(كشوري و لشگري)و غير دولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم وارائه خدمت مي دهند و شامل پرستاران ،بهياران ،كمك بهياران ،ماماها، پزشكان ،كاردان و كارشناسان اتاق عمل ،كاردان ها و كارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريتهاي پزشكي مي باشند.

ماده2: ميزان ساعت كار كاركنان ساعت در هفته مي باشد وباتوجه به كار ،سابقه خدمت و كار در نوبت كاريهاي غير متعارف ،بر طبق دستورالعملي كه به تفكيك مشاغل و نوع فعاليت توسط وزارتخانه هاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين و ابلاغ مي گردد، حداكثر تا 8 ساعت در هفته تقليل مي يابد.اين دستورالعمل در بخشهاي دولتي (كشوري و لشگري) وغير دولتي لازم الاجرا خواهد بود.

 ماده3: كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي موضوع ماده 1 اين آيين نامه و همچنين كارشناسان امور رواني ،بهياران و كاردرمانگران اين بيمارستانها علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه ،حداكثر تا يكماه از مرخصي كار در محيطهاي غير متعارف استفاده خواهند نمود. اين مرخصي قابل ذخيره يا خريد نمي باشد.تبصره:كاركنان باليني كه در بخشهاي رواني و سوختگي بيمارستانهاي عمومي به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

ماده4: مشاغل كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده 16قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غير دولتي از جمله مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شوند

ماده 5: ساعات كار كاركنان باليني در بخشهاي دولتي و غير دولتي در نوبت هاي شب و ايام تعطيل با ضريب 5/1 محاسبه مي گردد.مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از 12 ساعت متوالي را نداشته و مي توانند در صورت نياز ماهانه حداكثر 80 ساعت بر اساس دستورالعمل ماده 2 اين آيين نامه با توافق كارفرما ،اضافه كاري انجام دهند.با اعمال اين ضريب هيچيك از كاركنان مجاز به صرف زمان جهت خوابيدن در طي شيفت هاي شب وايام تعطيل نمي باشند .

تبصره:در صورت تعويض نوبت هاي كاري يك ساعت صرف تغيير و تحول امور جاري بخش و بيماران بستري مي گردد .

ماده 6: روش پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين خدمت در بخشهاي دولتي و غير دولتي در واحدهاي مطرح در ماده 1 اين آيين نامه تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي باشد .پرداخت در روش ثابت ، براساس قوانين و ضوابط مورد عمل در بخشهاي مذكور و پرداخت در روش بر مبتني عملكرد تا تعيين نرخ تعرفه هاي خدمات ، در بخش دولتي براساس طرح نظام نوين بيمارستان ها و در بخش غير دولتي طبق روال حاكم خواهد بود .

ماده 7: مزاياي اين آيين نامه فقط شامل شاغليني است كه در يكي از بخشهاي دولتي يا غير دولتي به كار باليني در رشته شغلي مرتبط اشتغال دارند.مشمولين اين آيين نامه موظف به ارايه تعهدنامه اي كه طي آن فرد متعهد به انجام خدمت در يك بخش مي شود، مي باشند. متن تعهدنامه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/05
تعداد بازدید:
22
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal