دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه تئوري دانشجويان

برنامه تدريس اساتيد گروه اطفال آذرماه 1398

ايام هفته

تاريخ

موضوع

اساتيد

يكشنبه

3/9/98

شرح حال و معاينه فيزيكي (1)

دكتر كريمي

دوشنبه

4/9/98

شرح حال و معاينه فيزيكي (2)

دكتر كريمي

سه شنبه

5/9/98

برخورد با كودك غرق شدگي ، مسموميت

دكتر نافعي

چهارشنبه

6/9/98

احياء كودكان

دكتر جعفري

پنج شنبه

7/9/98

معاينه نوزاد، مراقبت هاي اوليه اتاق زايمان و پيگيري نوزاد نارس

اختلالات شايع الكتروليتي و مايع درماني

دكتر ميرجليلي

دكتر شكيبا

شنبه

9/9/98

الگوي تكامل طبيعي و اختلالات تكاملي(4دي)

دكتر اسلاميه

يكشنبه

10/9/98

برخورد با كودك با كاهش سطح هوشياري

دكتر فلاح

دوشنبه

11/9/98

------

-----

سه شنبه

12/9/98

برخورد با كودك مبتلا به اسهال ، ارزيابي علائم كم آبي و مايع درماني خوراكي بر اساس مانا

دكتر افلاطونيان

چهارشنبه

13/9/98

برخورد با كودك مبتلا به ديسترس تنفسي و انسداد راه هوايي( كروپ ، اپيگلوتيت و جسم خارجي )

دكتر جعفري

پنج شنبه

14/9/98

برخورد با نوزاد مبتلا به زردي

 ديابت و DKA

دكتر لوك زاده دكتر ميرحسيني

شنبه

16/9/98

نحوه مايع درماني وريدي مايع درماني

دكتر شكيبا

يكشنبه

17/9/98

برخورد با كودك مبتلا به خونريزي گوارشي ( فوقاني و تحتاني )

دكتر عدالتخواه

دوشنبه

18/9/98

برخورد با كودك مبتلا به اختلالات پاروكسيسمال تشنج1

دكتر فلاح

سه شنبه

19/9/98

 

 

چهارشنبه

20/9/98

آسم برخورد كودك با ويزينگ

دكتر بهنيا فرد

پنج شنبه

21/9/98

برخورد با كودك و نوزاد مبتلا به هيپوگليسمي

برخورد با سردرد در كودكان

دكتر ميرحسيني

دكتر موحدي نيا

شنبه

23/9/98

برخورد با كودك و نوزاد مبتلا به هيپوكلسمي ريكتز

دكتر اردوئي

يكشنبه

24/9/98

اپيدميولوژي بيماري ها و مرگ و مير كودكان در ايران ، آشنايي با نظام سلامت كودكان و برنامه كشوري واكسيناسيون

دكتر كريمي

دوشنبه

25/9/98

تب روماتيسمي آندروكارديت

دكتر بهجتي

سه شنبه

26/9/98

برخورد با كودك مبتلا به تب بدون علامت موضعي و FUO

دكتر فردوسيان

چهارشنبه

27/9/98

برخورد با كودك مبتلا به دل درد حاد ، مزمن استفراغ

دكتر عدالتخواه

پنج شنبه

28/9/98

سيانوز و آپنه نوزاد ، نحوه انتقال نوزاد

احياء نوزادان

دكتر ميرجليلي

دكتر ميرجليلي

شنبه

30/9/98

ارزيابي و برخورد اوليه با كودك مسموم شده ، مار و عقرب گزيدگي

دكتر نافعي

يكشنبه

1/10/98

برخورد با كودك مبتلا به سرفه حاد و مزمن ، تاكي پنه بر اساس مانا

دكتر جعفري

دوشنبه

2/10/98

برخورد با كودك مبتلا به شوك

دكتر دانائيان

سه شنبه

3/10/98

برخورد با كودك برق گرفتگي و سوختگي

دكتر نافعي

چهارشنبه

4/10/98

----------

---------

پنج شنبه

5/10/98

برخورد با كودك مبتلا به هماچوري و گلومرولونفريت

دكتر شكيبا

برخورد با Floppy baby و بيماريهاي عضلاني

دكتر اسلاميه

شنبه

7/10/98

برخورد با كودك مبتلا به تأخير تكاملي و سربرال پالسي

دكتر اسلاميه

يكشنبه

8/10/98

الگوي رشد طبيعي

دكتر نافعي

دوشنبه

9/10/98

تشنج تب تشنج نوزادي صرع پايدار

دكتر فلاح

سه شنبه

10/10/98

برخورد با كودك مبتلا به تب و بثورات پوستي  (راش ))1)

دكتر فردوسيان

چهارشنبه

11/10/98

هيپوتيروئيدي

دكتر اردوئي

پنج شنبه

12/10/98

برخورد با كودك مبتلا به آنمي (1)

دكتر جناب زاده

مننژيت و آنسفاليت

دكتر ناصرزاده

شنبه

14/10/98

پروتئين اوري

دكتر شكيبا

يكشنبه

15/10/98

واسكوليت هاي شايع و تظاهرات بيماريهاي روماتولوژيك در كودكان

دكتر بهنيا فرد

دوشنبه

16/10/98

برخورد با كودك مبتلا به پلي اوري ، اليگوري و نارسايي حاد و مزمن كليه

دكتر شكيبا

سه شنبه

17/10/98

برخورد با كودك مبتلا به هپاتواسپلنومگالي لنفادنوپاتي

دكتر هاشمي

چهارشنبه

18/10/98

برخوردباكودك مبتلابه سيانوز،سوفل قلبي،دردقفسه صدري وتپش قلب

دكتر عليپور

پنج شنبه

19/10/98

FTT

دكتر كريمي

تغذيه با شير مادر ، مشاوره مادر شيرده و تغذيه تكميلي

دكتر لوك زاده

شنبه

21/10/98

انواع هپاتيت

دكتر عدالتخواه

يكشنبه

22/10/98

برخورد با كودك مبتلا به تب و بثورات پوستي  (راش )

دكتر فردوسيان

دوشنبه

23/10/98

نارسايي قلب

دكتر بهجتي

سه شنبه

24/10/98

بلوغ طبيعي و برخورد با كودك مبتلا به اختلال بلوغ

دكتر اردوئي

چهارشنبه

25/10/98

كهير و آنژيو ادم و آنافيلاكسي (9 آذر)

دكتر بهنيا فرد

پنج شنبه

26/10/98

سل

دكتر فردوسيان

برخورد با كودك مبتلا به اختلالات خونريزي دهنده

دكتر هاشمي

شنبه

28/10/98

شب ادراري در كودكان

دكتر شكيبا

يكشنبه

29/10/98

بيماريهاي انگلي روده و بيماريهاي انگلي شايع ( كالاآزار و مالاريا)

دكتر ناصرزاده

دوشنبه

30/10/98

علامت شناسي در بيماري هاي متابوليك

دكتر ميرحسيني

سه شنبه

1/11/98

بيماريهاي آلرژيك در كودكان ( درماتيت آتوميك آلرژي غذايي )

دكتر خليلي

چهارشنبه

2/11/98

هيپر تانسيون

دكتر عليپور

پنج شنبه

3/11/98

ديسترس تنفسي در نوزادان

دكتر ميرجليلي

بيماري هاي شايع ويروسي غيربثوري

دكتر ناصرزاده

شنبه

5/11/98

برخورد با كودك مبتلا به گوش درد ، رينوره و گلو درد بر اساس مانا

دكتر جعفري

يكشنبه

6/11/98

سالمونلوز بروسلوز ديفتري كزاز سياه سرفه

دكتر فردوسيان

دوشنبه

7/11/98

برخورد با كودك مبتلا به آنمي (2)

دكتر جناب زاده

سه شنبه

8/11/98

نقص ايمني (برخورد با عفونت هاي مكرر)

دكتر خليلي

چهارشنبه

9/11/98

 

 

پنج شنبه

10/11/98

برخورد با كودك مبتلا به كلستاز

دكتر افلاطونيان

شنبه

12/11/98

تراتوژن ها و سندروم هاي شايع كروموزومي

دكتر ميرجليلي

يكشنبه

13/11/98

برخورد با كودك مبتلا به كوتاهي قد

دكتر اردوئي

دوشنبه

14/11/98

برخورد با كودك مبتلا به سوزش ادرار اختلال در كنترل ادرار

دكتر شكيبا

سه شنبه

15/11/98

برخورد با كودك مبتلا به لنگش ( استئومليت و آرتريت )

دكتر ناصرزاده

چهارشنبه

16/11/98

بيماري هاي مادر زادي قلب

دكتر عليپور

پنج شنبه

17/11/98

چاقي در كودكان

دكتر كريمي

تغذيه و مايع درماني در نوزاد و برخورد با نوزاد مبتلا به استفراغ ، اتساع شكم ، عدم دفع مكونيوم

دكتر ميرجليلي

شنبه

19/11/98

برخورد با كودك مبتلا به اسهال مزمن يبوست

دكتر افلاطونيان

يكشنبه

20/11/98

برخورد با نوزاد مبتلا به Poor feeding ، عفونت در نوزادان

دكتر لوك زاده

دوشنبه

21/11/98

 

 

سه شنبه

22/11/98

 

 

چهارشنبه

23/11/98

 

 

پنج شنبه

24/11/98

 

 

 *ساعت كلاس ها در پنج شنبه هر هفته هم در ساعت 8:30 صبح و هم در ساعت 10:30 صبح مي باشد .

*ساعت كلاس ها در بقيه روزها فقط در ساعت 12 مي باشد.                                                                                                      

*توضيحات : با توجه به امكان كنسل شدن بعضي از كلاسها در روز مقرر به صورت جبراني در هفته آخر جايگزين خواهد شد.       

                                                                                                                                                                                              دكتر زهرا نافعي مسئول آموزش دانشجويان
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/15
تعداد بازدید:
60
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal