دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آذر ماه

ايام هفته

تاريخ

بخش

اورژانس

جمعه

1/9/1398

كوچك زاده

لاله زاري

رجايي

 

اميني

غروي

ميثم دهقان

 

شنبه

2/9/1398

اميني

جيحاني

علامه

 

ريحانه موسوي

فولادوند

نظري

 

يكشنبه

3/9/1398

مروجي

اميرچخماقي

اسلامي

 

مظفري

رنجبر

پورحسيني

 

دوشنبه

4/9/1398

جيحاني

علامه

نيك نفس

 

دهقاني زاده

بني فاطمه

ميثم دهقان

 

سه شنبه

5/9/1398

عارف دهقان

جمال دهقان

واقفي كيا

 

مهديزاده

لاله زاري

نبوي نژاد

 

چهارشنبه

6/9/1398

ايت اللهي

هاتفي

سيدعطار

 

مولوي

اقبال

خيراللهي

 

پنج شنبه

7/9/1398

خوازه

مظفري

اميرچخماقي

 

اميني

عارف دهقان

گوهري

 

جمعه

8/9/1398

باقري

پورحسيني

مصطفي دهقان

 

بني فاطمه

واقفي كيا

آيت اللهي

 

شنبه

9/9/1398

ريحانه موسوي

نظري

فولادوند

 

موسوي

حكيمي

غروي

 

يكشنبه

10/9/1398

پورحسيني

مولوي

نبوي نژاد

 

رنجبر

نيك نفس

كوچك زاده

ترابي

دوشنبه

11/9/1398

رجايي

هاتفي

سيدعطار

 

جمال دهقان

دهقاني زاده

اسلامي

 

سه شنبه

12/9/1398

ريحانه موسوي

اقبال

مهدي زاده

 

گوهري

خجسته پور

حكيمي

 

چهارشنبه

13/9/1398

رنجبر

آيت اللهي

ميثم دهقان

موسوي

عارف دهقان

اميرچخماقي

پورحسيني

 

پنج شنبه

14/9/1398

خيراللهي

دهقاني زاده

باقري

 

مولوي

مصطفي دهقان

نبوي نژاد

 

جمعه

15/9/1398

جيحاني

علامه

جمال دهقان

 

موسوي

هاتفي

سيدعطار

 

شنبه

16/9/1398

واقفي كيا

عارف دهقان

مروجي

گوهري

خوازه

فولادوند

نظري

 

يكشنبه

17/9/1398

رجايي

لاله زاري

غروي

كوچك زاده

جيحاني

اميني

اسلامي

علامه

دوشنبه

18/9/1398

ترابي

نيك نفس

اميرچخماقي

 

خجسته پور

مصطفي دهقان

رنجبر

 

سه شنبه

19/9/1398

مهديزاده

باقري

دهقاني زاده

ريحانه موسوي

ايت اللهي

هاتفي

سيدعطار

 

چهارشنبه

20/9/1398

بني فاطمه

ميثم دهقان

گوهري

 

خوازه

عارف دهقان

مروجي

اقبال

پنج شنبه

21/9/1398

حكيمي

خيراللهي

مظفري

 

واقفي كيا

جمال دهقان

باقري

 

جمعه

22/9/1398

فولادوند

نظري

رنجبر

 

رجايي

ترابي

نيك نفس

 

شنبه

23/9/1398

غروي

مهديزاده

موسوي

 

ايت اللهي

هاتفي

سيدعطار

لاله زاري

يكشنبه

24/9/1398

باقري

دهقاني زاده

اقبال

 

رجايي

مصطفي دهقان

اسلامي

 

دوشنبه

25/9/1398

مولوي

بني فاطمه

كوچك زاده

 

حكيمي

جيحاني

علامه

 

سه شنبه

26/9/1398

لاله زاري

مروجي

ترابي

 

خوازه

مظفري

ميثم دهقان

 

چهارشنبه

27/9/1398

گوهري

رجايي

مصطفي دهقان

 

غروي

جمال دهقان

بني فاطمه

 

پنج شنبه

28/9/1398

خجسته پور

اسلامي

فخري موسوي

 

مهديزاده

ريحانه موسوي

مروجي

 

جمعه

29/9/1398

اقبال

خوازه

نبوي نژاد

 

نيك نفس

مظفري

خيرالهي

 

شنبه

30/9/1398

پورحسيني

فولادوند

نظري

 

خجسته پور

واقفي كيا

مولوي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/22
تعداد بازدید:
57
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal