دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
هيئت علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

به تفكيك تخصص

اعضاء هيئت علمي

مسئوليت هاي اجرايي

رزومه

ايميل

1

دكتر راضيه فلاح

متخصص اطفال - فوق تخصص اعصاب

هيئت علمي- دانشيار

معاون پژوهشي گروه كودكان بيمارستان شهيد صدوقي

 

Dr.raziehfallah@yahoo.com

2

دكتر مهتاب اردويي

متخصص اطفال - فوق تخصص غدد

هيئت علمي- استادريار

مسئول امور كارورزي گروه كودكان

 

dr.ordooei@yahoo.com

3

دكتر نسرين بهنيافرد

متخصص اطفال - فوق تخصص آسم

هيئت علمي- استادريار

مسئول اجراي تدوين و نظارت بر كيفيت طرح درس گروه كودكان

 

N_behniafard@yahoo.com

4

دكتراعظم السادات هاشمي

متخصص اطفال - فوق تخصص خون

هيئت علمي- استاديار

رئيس بخش خون و آنكولوژي كودكان بيمارستان شهيد صدوقي

 

drazamhashemi@yahoo.com

5

دكتر زهرا نافعي

متخصص اطفال

هيئت علمي- استاديار

مسئول امور كارآموزي  

گروه كودكان،مسئول طراحي ، اجرا و نظارت بر آموزش فراگيران در Skill lab  گروه كودكان

 

z.nafeie@ssu.ac.ir

6

دكتر مهرداد شكيبا

متخصص اطفال - فوق تخصص كليه

هيئت علمي- دانشيار

رئيس بخش اورژانس كودكان بيمارستان شهيد صدوقي-مسئول ارائه طرح و اجراي روش استفاده از نظرات و پيشنهادات دانش آموختگان در راستاي ارتقاي آموزش در گروه كودكان

 

shakiba@ssu.ac.ir

7

دكتر مهران كريمي

متخصص اطفال

هيئت علمي- استاد

معاون آموزشي گروه كودكان بيمارستان شهيد صدوقي-نظارت برنامه آموزش سرپايي فراگيران در پايگاه سلامت آزادشهر 

 

mehrankarimi@ssu.ac.ir

8

دكتر محمد حسين لوك زاده

متخصص اطفال - فوق تخصص نوزادان

ضريب k- استادريار

مسئول برنامه ريزي و اجراي برنامه ژورنال كلاب گروه كودكان

 

dr_lookzadeh@yahoo.com

9

دكتر مصطفي بهجتي

متخصص اطفال - فوق تخصص قلب

هيئت علمي  (بيمارستان افشار)

 

 

dr_behjati@yahoo.com

10

دكتر فرزاد فردوسيان

متخصص اطفال - فوق تخصص عفوني

دانشيار

معاونت آموزشي بيمارستان شهيد صدوقي يزد-مدير گروه كودكان بيمارستان شهيد صدوقي

 

ferdosianfarzad@yahoo.com

11

دكتر عباس خليلي

متخصص اطفال - فوق تخصص آلرژي و ايمنولوژي باليني

ضريب k- استاديار

مسئول ارزيابي وضعيت مورنينگ و طراحي و نظارت جلسه مورنينگ استاندارد گروه كودكان

 

Abbas_khlili_30@yahoo.com

12

دكتر محمود نوري شادكام

متخصص اطفال - فوق تخصص نوزادان

هيئت علمي- دانشيار

معاونت درمان دانشگاه-رئيس بخش NICU بيمارستان شهيد صدوقي

 

Mahmood-7072005@yahoo.com

13

دكتر محمدرضا علي پور

متخصص اطفال - فوق تخصص قلب

ضريب k- استادريار

مسئول طراحي و اجراي برنامه نيازسنجي آموزشي جهت رده هاي مختلف فراگيران گروه كودكان

 

Dralipour53@yahoo.com

14

دكتر ناصر علي ميرحسيني

متخصص اطفال - فوق تخصص غدد

ضريب k- استادريار

مسئول برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي مورتاليتي ريپورت و كيس ريپورت گروه كودكان

 

Nasserali.mirhosseini@yahoo.com

15

دكتر مجيد افلاطونيان

متخصص اطفال - فوق تخصص گوارش

هيئت علمي- استادريار

رئيس بخش كودكان بيمارستان شهيد صدوقي

 

aflatoonianm@yahoo.com

16

دكتر علي رضا جناب زاده

متخصص اطفال - فوق تخصص خون

ضريب k- استادريار

مسئول برنامه ريزي و اجراي كنفرانس اساتيد و دستياران

 

a.jenabzade@yahoo.com

17

دكتر حسين اسلاميه

متخصص اطفال - فوق تخصص اعصاب

ضريب k- استاريار

مسئول ارائه طرح و روش استفاده از روشهاي نوين ارزشيابي فراگيران و نظارت بر اجراي آن در گروه كودكان

 

eslamieh@ssu.ac.ir

18

دكتر عبدالحميد جعفري ندوشن

متخصص اطفال - فوق تخصص ريه كودكان

ضريب k- استادريار

رئيس بخش PICU بيمارستان شهيد صدوقي-مسئول برنامه ريزي و اجراي طرح روش نظر سنجي و رضايتمندي فراگيران از برنامه هاي آموزشي گروه كودكان

 

Hamid-nodoshan@yahoo.com

19

روح اله عدالتخواه

متخصص اطفال - فوق تخصص گوارش

هيئت علمي- استادريار

مسئول طراحي ، هماهنگي و نظارت بر اجراي امتحانات آسكي جهت فراگيران گروه كودكان

 

Drr.edalatkhah@gmail.com

20

سيد رضا ميرجليلي

متخصص اطفال - فوق تخصص نوزادان

ضريب k- استادريار

مسئول هماهنگي و نظارت بر اجراي پخش فيلم هاي آموزشي جهت فراگيران گروه كودكان

 

Dr_sr_mirjalili@yahoo.com

21

مجتبي موحدي نيا

متخصص اطفال - فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان

ضريب k- استادريار

مسئول امور دستياري گروه كودكان

 

 Dr.movahednia@gmail.com

22

نعيمه ناصرزاده

متخصص اطفال - فوق تخصص عفوني كودكان

ضريب k- استادريار

مسئول طراحي و نظارت براجراي لاگ بوك فراگيران در گروه كودكان

 

Dr.naserzadeh@yahoo.com

23

مرتضي داناييان

متخصص اطفال - فوق تخصص قلب اطفال

ضريب k- استادريار

 

 

drdanaeian@gmail.com

24

سيده ذلفا مدرسي

متخصص اطفال

 

 

 

zmodarres@farabi.tums.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
312
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal