دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه ماهيانه دستياران تخصصي

برنامه كشيك رزيدنت اطفال آذر  98

ايام هفته

تاريخ

اورژانس سال يك

اورژانس سال دو

بخش و picu سال يك

بخش و picu سال دو

رزيدنت NICU و كد احياي 22-سال1

رزيدنت ارشد NICU و كد احياي 22-سال2يا3

رزيدنت ارشد بخش و اورژانس و كد احياي 44

رزيدنت ارشد بيمارستان

جمعه

1/9/1398

دايا

مختاري

جعفري

مختاري

-----

محسن الحسيني

واقفي

واقفي

شنبه

2/9/1398

كيهان

زرين

صادقي پناه

زرين

نقيب زاده

مروتي

اسعدي

اسعدي

يكشنبه

3/9/1398

جعفري

مختاري

دايا

مختاري

-----

رنجبر

ذاكرزاده

ذاكرزاده

دوشنبه

4/9/1398

نقيب زاده

آذرپيكان

كيهان

آذرپيكان

صادقي پناه

مروتي

آذرپيكان

آذرپيكان

سه شنبه

5/9/1398

جعفري

مصون

دايا

مصون

-----

محسن الحسيني

منصوري

منصوري

چهارشنبه

6/9/1398

كيهان

رنجبر

كيهان

رنجبر

صادقي پناه

آذرپيكان

واقفي

واقفي

پنج شنبه

7/9/1398

دايا

مختاري

نقيب زاده

مختاري

جعفري

زرين

اسعدي

اسعدي

جمعه

8/9/1398

كيهان

محسن الحسيني

صادقي پناه

محسن الحسيني

-----

آذرپيكان

ذاكرزاده

ذاكرزاده

شنبه

9/9/1398

نقيب زاده

مصون

دايا

مصون

-----

رنجبر

منصوري

منصوري

يكشنبه

10/9/1398

صادقي پناه

زرين

كيهان

زرين

-----

مختاري

ذاكرزاده

ذاكرزاده

دوشنبه

11/9/1398

جعفري

مصون

نقيب زاده

مصون

دايا

رنجبر

مصون

مصون

سه شنبه

12/9/1398

كيهان

مروتي

صادقي پناه

مروتي

-----

آذرپيكان

اسعدي

اسعدي

چهارشنبه

13/9/1398

جعفري

مصون

جعفري

مصون

نقيب زاده

مختاري

منصوري

منصوري

پنج شنبه

14/9/1398

صادقي پناه

آذرپيكان

دايا

زرين

كيهان

رنجبر

زرين

زرين

جمعه

15/9/1398

جعفري

مروتي

نقيب زاده

مروتي

-----

مختاري

منصوري

منصوري

شنبه

16/9/1398

دايا

مصون

كيهان

مصون

-----

رنجبر

ذاكرزاده

ذاكرزاده

يكشنبه

17/9/1398

جعفري

آذرپيكان

نقيب زاده

آذرپيكان

-----

محسن الحسيني

واقفي

واقفي

دوشنبه

18/9/1398

دايا

مروتي

صادقي پناه

مروتي

كيهان

زرين

مروتي

مروتي

سه شنبه

19/9/1398

نقيب زاده

محسن الحسيني

جعفري

محسن الحسيني

-----

رنجبر

ذاكرزاده

ذاكرزاده

چهارشنبه

20/9/1398

صادقي پناه

آذرپيكان

صادقي پناه

آذرپيكان

كيهان

زرين

اسعدي

اسعدي

پنج شنبه

21/9/1398

نقيب زاده

مختاري

جعفري

محسن الحسيني

دايا

مصون

محسن الحسيني

محسن الحسيني

جمعه

22/9/1398

صادقي پناه

زرين

كيهان

زرين

-----

مروتي

اسعدي

اسعدي

شنبه

23/9/1398

دايا

مختاري

نقيب زاده

مختاري

جعفري

محسن الحسيني

مختاري

مختاري

يكشنبه

24/9/1398

صادقي پناه

رنجبر

كيهان

رنجبر

-----

مصون

منصوري

منصوري

دوشنبه

25/9/1398

نقيب زاده

مروتي

نقيب زاده

مروتي

دايا

زرين

ذاكرزاده

ذاكرزاده

سه شنبه

26/9/1398

صادقي پناه

محسن الحسيني

جعفري

محسن الحسيني

-----

مصون

واقفي

واقفي

چهارشنبه

27/9/1398

دايا

زرين

دايا

زرين

نقيب زاده

آذرپيكان

اسعدي

اسعدي

پنج شنبه

28/9/1398

كيهان

مروتي

صادقي پناه

رنجبر

جعفري

مختاري

رنجبر

رنجبر

جمعه

29/9/1398

نقيب زاده

آذرپيكان

جعفري

آذرپيكان

-----

مصون

منصوري

منصوري

شنبه

30/9/1398

كيهان

محسن الحسيني

دايا

محسن الحسيني

صادقي پناه

مروتي

واقفي

واقفي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/19
تعداد بازدید:
56
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal