دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگاه هاي توانمندسازي

کارگاه های  EDC ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می باشد

نام کارگاه

مدرس

زمان برگزاری

مکان برگزاری

ثبت نام

توضیحات

دوره روش تحقیق مقدماتی(الزامی)

جمعی از مدرسین

دوره از تاریخ 99/9/8آغاز خواهد شدو طول دوره 8 جلسه آموزشی خواهد بود

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

کارگاه "چگونگی تدوین راهنمای یادگیری"

سرکارخانم دکترکشمیری

به صورت مجازی در سامانه نوید

ازتاریخ 99/8/7الی99/8/21

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

دوره سوم تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزارIspring

جناب آقای دکتر رسول معصومی(خارج از دانشگاه)

به صورت مجازی در سامانه نوید

از تاریخ 99/7/21الی99/9/15

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی

می باشد

کارگاه"چگونگی تدوین طرح درس مناسب"

سرکار خانم دکترکشمیری

به صورت مجازی در سامانه نوید

ازتاریخ 99/7/22 الی99/8/10

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده داروسازی

کارگاه اصول مقاله نویسی همراه با آموزش سامانه علم سنجی

 

جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقان

سرکارخانم دکتر سیده مهدیه نماینده

99/7/24

ساعت 13-10

http://adbc.ssu.ac.ir/hospital

ثبت نام

شایان ذکراست بعد از ورود به وسیله لینک گزینه مهمان را انتخاب کنید و با ثبت نام خود به انگلیسی واردکلاس شوید

کارگاه"نحوه تدوین طرح درس"

سرکار خانم دکترکشمیری

به صورت مجازی در سامانه نوید

ازتاریخ 99/7/13 الی99/7/23

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی

کارگاه"طراحی سوال چندگزینه ای و تحلیل آزمون"

سرکار خانم دکترکشمیری

به صورت مجازی در سامانه نوید

ازتاریخ 99/7/9 الی99/7/30

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده داروسازی

کارگاه "آیین نامه ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی در سامانه گسترده ارزشیابی اعضای هیات علمی (نگاه)

جناب آقای دکتر مهرپرور و سرکار خانم دکتر کشمیری

به صورت مجازی در سامانه نوید

از تاریخ99/7/8 الی99/7/28

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

کارگاه"تدوین رسالت و اهداف در برنامه استراتژیک در سیستم های آموزش علوم پزشکی"

جناب آقای دکتر  رحیمی

به صورت مجازی در سامانه نوید

از تاریخ99/7/8 الی99/7/21

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

دوره دوم تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزارIspring

جناب آقای دکتر رسول معصومی(خارج از دانشگاه)

به صورت مجازی در سامانه نوید

از تاریخ 99/6/23الی99/8/17

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

کارگاه "چگونه یک فرآیند آموزش الکترونیکی طراحی کنیم"

سرکار خانم دکتر کشمیری

99/6/16

ساعت 10

به صورت وبینار مجازی

Adbc.ssu.ac.ir/edc

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی

کارگاه چگونگی تدوین راهنمای یادگیری

(study guide)

سرکار خانم دکتر کشمیری

به صورت مجازی در سامانه نوید

از تاریخ 99/5/26الی99/5/31

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

دوره آموزشی تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزارIspring

جناب آقای دکتر رسول معصومی(خارج از دانشگاه)

به صورت مجازی در سامانه نوید

از تاریخ 99/5/12الی99/6/7

https://ssunavid.vums.ac.ir

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

دوره توانمند سازی آموزشی اعضای هیأت علمی

(الزامی-40ساعته)

جمعی از مدرسین

دوره از تاریخ 99/4/18آغاز خواهد شدو طول دوره 10 جلسه آموزشی خواهد بود

سالن EDC

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی

حافظه و روش های ارتقاء یادگیری

سرکار خانم دکتر فرج خدا

به صورت مجازی

از طریق سامانه نوید

از تاریخ 99/4/14الی 99/4/17

https://ssunavid.vums.ac.ir/

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

سمینار سراسری آموزش مجازی علوم پزشکی و بحران کرونا


99.4.12

ساعت 8 الی 13

http://2020.ichpe.org/main.hall

ثبت نام

نرم افزار مورد استفاده برای ورود به سمینار Adobe connect می باشد.

تجربه طراحی و اجرای آزمون  ویژگی های کلیدی در دانشکده دندانپزشکی

دکتر فاطمه اولیاء

99/4/3

ساعت 9-11

اتاق جلسات دانشکده دندانپزشکی

ثبت نام


روش تحقیق در مطالعات بالینی

سرکار خانم دکتر نماینده

 

99/4/5

99/4/12

99/4/19

ساعت: 12-10

بیمارستان شهید صدوقی- کلاس جراحی

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی

E-assessment

سرکارخانم دکتر کشمیری

99/4/1

سالن EDC

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی

آزمون ویژگی‌های کلیدی: تجربه دانشکده دندانپزشکی

سرکارخانم دکتر اولیا

99/3/26

ساعت 9 الی 12

سالن EDC

ثبت نام

ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی

آموزش پاسخگو

جناب آقای دکتر لطفی

به صورت مجازی

از طریق سامانه نوید

از تاریخ 99/3/19 الی 99/3/21

https://ssunavid.vums.ac.ir/

ثبت نام

شایان ذکراست  نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری  و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/28
تعداد بازدید:
4022
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal