دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مراكز تحقيقاتي

مراکز مصوب شورای گسترش:

پژوهشکده علوم تولیدمثل:

پژوهشکده بیماری های غیرواگیر:

 

مرکز تحقیقات بیماری های گوش و حلق و بینی 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

مرکز تحقیقاتی سلامت مادر و نوزاد 

مرکز تحقیقات خون و انکولوژی 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان 

مرکز تحقیقات تروما 

مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا 

مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان 

مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل 

 مرکز تحقیقات بیماری های ناشی از صنعت

 
 

   

مراکز مصوب شورای پژوهشی دانشگاه:

مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث و مقابله با بحرانها

مرکز تحقیقات مدلسازی داده های سلامت

مرکز تحقیقات پایش سلامت

مرکز تحقیقات چشم پزشکی سالمندان

مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

مرکز تحقیقات طب سنتی

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست

مرکز تحقیقات نورواندوکرین یزد

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری

مرکز تحقیقات مدیریت و سیاست گذاری سلامت

مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای

مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی

مرکز تحقیقات ژنتیک و مخاطرات محیطی

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/10
تعداد بازدید:
7317

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal