دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه هفتگي پزشكان كلينيك آموزشي صبح بقايي پور

برنامه هفتگي پزشكان كلينيك آموزشي صبح بقايي پور

 

 

 

نام  گروه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

كودكان و نوزادان

-

-

دكتر لوك زاده*دكتر نافعي

دكتر ميرجليلي*

دكتركريمي

دكترربيعي

داخلي

دكترغيليان

دكترشيرانيان

دكترغيليان

دكترميرزاده

دكترشيرانيان

دكتر دهقان

دكترميرزاده

دكترغيليان

چشم

دكترشجاع

دكترمعنويت

دكتر سليم پور

دكتر گوهري

دكترمهدوي

دكتر سليم پور

زنان،زايمان ونازايي

دكتر جواهري

دكترطباطبايي

دكترداور

د كتر سخاوت

دكترطباطبايي

-

مغزواعصاب

دكترآيت الهي

دكتر فلاح*

دكتررحيمدل

دكتر اسلاميه*

دكترآيت الهي

دكترابوترابي

دكترملت

-

اعصاب وروان

دكتردستجردي

دكترخلاصه زاده

دكترياسيني

دكترصادقيه*

دكترنادي

دكترصادقيه*

دكترحسيني

دكترصادقيه*

-

ارتوپدي

دكترابريشم

دكتر قريشيان

دكترعبدلي

دكتر سبحان

-

-

روماتولوژي

-

-

دكتراوليا

دكترسليماني

دكتردهقان

-

غدد ومتابوليسم

دكترعزيزي

دكترميرحسيني*

دكترافخمي

دكترخليل زاده

دكتر محمدي دكترقانعي

دكترقديري

دكتراردوئي*

دكترميرحسيني*

گوارش وآندوسكوپي

دكتراميربيگي

دكترآخوندي

دكتر پورعباس

دكتر افلاطونيان*

دكترباغبانيان

دكترعدالت خواه*

دكترسلمان روغني

دكتر افلاطونيان*

گوش،حلق،بيني وحنجره

دكترميروكيلي

دكتروحيدي

دكترزند

دكترماندگاري

دكترميبديان

-

جراحي

دكترميرغني زاده

دكتر راجي*

دكتركارگر

دكتر شيرين زاده

دكتر حيراني زاده

دكترمحمدزارع

دكتر شيرين زاده

دكتر عموئي*

دكترشيريزدي

دكتر عموئي*

قلب واكو

دكتر دهقاني

دكتر دهقاني

-

-

-

-

ريه واسپيرومتري

دكتر آقايي

دكتررحيميان

دكترصامت

دكتر جعفري*

-

دكتر جعفري*

خون وانكولوژي

دكتر جناب زاده*

-

دكترهاشمي*

دكترواحديان

دكترفرات

-

پوست وزيبايي

دكترابراهيم زاده

دكتر صحاف

دكترقانعي

دكتركفايي

دكترابراهيم زاده

-

نفرولوژي (كليه وفشار خون)

دكترحمايتي

دكترنوري

دكتر شكيبا*

دكترنجفي

 -

دكتر رحيميان

-

طب سنتي

-

دكتر امتيازي

-

-

-

دكتر عسكرفراشاه

عفوني

دكترحيدري

دكترفردوسيان*

دكترآيت الهي

دكتربهناز

دكترحيدري

دكتر آخوندي

دكتر شريف يزدي

حساسيت ها وايمونولوژي باليني

-

دكترخليلي*

دكتر بهنيافرد*

-

 

دكترخليلي*

طب فيزيكي و توانبخشي

دكتر خليفه سلطاني

دكتر خطيبي

دكتر خطيبي

دكتر خليفه سلطاني

دكتر خليفه سلطاني

دكتر خطيبي

دكتر خليفه سلطاني

روانشناس باليني

آقايصيادي

 آقاي صيادي

دكترآقايي

آقايصيادي

آقايصيادي

دكترآقايي

آقايصيادي

آقايصيادي

Oct وfa آنژيوگرافي چشم

 خانم زحمتكش

 خانم زحمتكش

 خانم زحمتكش

 خانم زحمتكش

 خانم زحمتكش

 خانم زحمتكش

شنوايي سنجي

آقاي حاجي رضايي

 خانم دهقاني

آقاي حاجي رضايي

 خانم دهقاني

آقاي حاجي رضايي

 خانم دهقاني

آقاي حاجي رضايي

 خانم دهقاني

آقاي حاجي رضايي

 خانم دهقاني

آقاي حاجي رضايي

 خانم دهقاني

گفتار درماني

آقاي يزدان پناهي

آقاي يزدان پناهي

آقاي يزدان پناهي

آقاي يزدان پناهي

آقاي يزدان پناهي

آقاي يزدان پناهي

دندانپزشكي

دكتر دهقان

دكتر دهقان

دكتر دهقان

دكتر دهقان

دكتر دهقان

دكتر دهقان

 

تاریخ:
1397/10/16
تعداد بازدید:
493
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal