دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تقويم دوره هاي حضوري و غيرحضوري
 دوره هاي غير حضوري 
 

تقويم دوره هاي غير حضوري  معاونت درمان بهمن ماه 97

عنوان دوره

نوع دوره

ساعت

گروه هدف

تاريخ برگزاري

منبع

مهارت ارتباط موثر

شغلي

8

تمامي پستها (سيكل و بالاتر)

97/11/3

97/11/4

منبع آزمون

اموزش هاي الزامي پايه

(تكرار دوره)

شغلي

24

كليه پست هاي شاغل در بيمارستان

97/11/10

97/11/11

منبع آزمون

  

 
 
دوره هاي حضوري

ه

مجري

تاريخ برگزاري

گروه هدف

عنوان  دوره

2 جلسه

بيمارستان شهداي محراب

97/11/3

97/11/4

كليه پست ها

مشكلات پيش روي تربيت در دنياي امروز

(8 ساعت شغلي)

1 جلسه

اداره امور آزمايشگاه ها

97/11/3

كاردان و بالاتر علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه و بالين بيماري سل

(6ساعت شغلي)

 

2جلسه

بيمارستان شهيد صدوقي

97/11/2

ساعت 8 الي 12

97/11/7

ساعت8 الي 12

پرستار، ماما، بيهوشي،اتاق عمل،فوريت هاي پزشكي،اپراتور بي سيم با مدرك پرستاري، بهيار

اصول كار با تجهيزات پزشكي(8ساعت شغلي)

2جلسه

بيمارستان شهيد صدوقي

97/11/9

97/11/10

ساعت 14 الي 18

كليه پست ها كليه رشته ها

روانشناسي سلامت اداري و اجتماعي(8ساعت شغلي)

1 جلسه

بيمارستان شهيد صدوقي

97/11/13

ساعت 14 الي 18

كليه پست ها كليه رشته ها

آشنايي با قوانين و مقررات مرتبط با تخلفات اداري

(4ساعت شغلي)

2 جلسه

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

97/11/6

97/11/13

ساعت 8 الي 12

راديولوژي و فيزيك(ديپلم و بالاتر)

فيزيك پايه سي تي اسكن

(8ساعت شغلي)

1 جلسه

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

97/11/11

ساعت 8 الي 12

علوم آزمايشگاه(ديپلم و بالاتر)

نكات عملي در الايزا و بخش ايمني شناسي

(4 ساعت شغلي)

2 جلسه

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

97/11/10

97/11/13

ساعت 8 الي 12

كارشناسان تجهيزات پزشكي-پرستاران و سرپرستاران-اتاق عمل-كاركنان كنترل عفونت

آشنايي با عملكرد و نگهداشت كنترل عفونت بيمارستاني

(8ساعت شغلي)

2 جلسه

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

97/11/9

97/11/14

ساعت 8 الي 12

كليه مدارك(كليه پست ها)

مشكلات پيش روي تربيت در در دنياي امروز

(8ساعت شغلي)

1 جلسه

بيمارستان شهداي محراب

97/11/8

ساعت 8 الي 14

تمام متصديان اموراداري

اتوماسيون پيشرفته اداري

(6 ساعت شغلي)

6جلسه

آزمايشگاه مركزي

97/10/12

97/10/19

97/10/26

97/11/3

97/11/10

97/11/17

ساعت 12:30 الي 14:30

بهيار - پرستار- ماما- هوشبري- اتاق عمل- پزشك- كارشناس علوم آزمايشگاهي

مقادير مرجع مطالعات آزمايشگاهي و اهميت آنها

(12 ساعت شغلي)

2 جلسه

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

97/11/11

97/11/18

ساعت 8 الي 12

پزشك، پرستار، ماما،هوشبري، اتاق عمل، تكنسين فوريت ها

اصول مراقبت هاي ويژه تنفسي

(8ساعت شغلي)

2 جلسه

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

97/11/9

ساعت 8 الي 13

97/11/15

ساعت 13 الي 17

 

كليه رشته درماني

مديريت بحران در بيمارستان

(10ساعت شغلي)

1جلسه

بيمارستان آيت اله خاتمي هرات

97/11/7

ساعت 13 الي 19

پرستار، ماما، بيهوشي،اتاق عمل،فوريت هاي پزشكي،اپراتور بي سيم با مدرك پرستاري، بهيار، پزشك

فشارخون بالا و مراقبت هاي آن

(6ساعت شغلي)

1جلسه

بيمارستان آيت اله خاتمي هرات

97/11/10

97/11/11

ساعت 8 الي 16

كليه پست ها و كليه رشته ها

مهارت هاي حل مسئله و مديريت استرس

(8ساعت شغلي)

2جلسه

بيمارستان وليعصر بافق

97/11/6

97/11/7

ساعت 8 الي 14

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بهورز و بهداشت خانواده

بهبود وضعيت شيردهي

( ترويج تغذيه با شير ماده)

 

2جلسه

بيمارستان وليعصر بافق

97/11/9

97/11/10

ساعت 16 الي 19

پزشك ، مترون ، سوپروايزر، سرپرستار ، پرستار ، ماما ، بهيار ، كمك بهيار ، هوشبري ، اتاق عمل ، روانشناسي ، مددكار ، كاردان و كارشناس راديولوژي و آزمايشگاه ،فيزيوتراپ ف كاردرمان ، شنوايي شناس ، بينايي سنج ، منشي

مهارت هاي ارتباطي در شرايط ناگوار

(8ساعت شغلي)

 

1جلسه

بيمارستان ضيايي اردكان

97/11/4

ساعت 12 الي 18

علوم آزمايشگاهي ( كاردان ، كارشناس، ارشد و مسئول فني انتقال خون )

آشنايي با فراورده هاي انتقال خون

(6ساعت شغلي)

2جلسه

بيمارستان افشار

97/10/30

97/11/1

ساعت 8 الي 11

ماما

بارداري و سلامت جنين(NST)

2جلسه

بيمارستان ضيايي اردكان

97/11/10

ساعت 12 الي 16

97/11/11

ساعت 7:30 الي 13:30

كليه پست ها و كليه رشته ها

نقش محبت در تربيت فرزند(10ساعت  عمومي)

 
تاریخ:
1397/09/20
تعداد بازدید:
21
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal