دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح های گرنت کووید19

نام-فارسی

نام‌خانوادگی

کد رهگیری

عنوان طرح

واحد ارائه دهنده

تاریخ تصویب

گزارش پیشرفت (حداکثر 100 کلمه)

سید یاسر

غلمانی

7723

بررسی خصوصیات دموگرافیک، بالینی و بیوشیمایی بیماران مبتلا به کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1398-99

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11

   

   خاتمه یافته

سید یاسر

غلمانی

7755

بررسی و مقایسه ی تغییرات عملکرد ریه در بالغین 35-70 ساله با و بدون سابقه ی ابتلا به کووید 19

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11

در انتظار گزارش نهایی

سید یاسر

غلمانی

7753

بررسی و مقایسه تغییرات فاکتورهای آزمایشگاهی در بالغین با وبدون سابقه ابتلا به کووید 19

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11

در انتظار گزارش نهایی

سید یاسر

غلمانی

7761

بررسی فرسودگی شغلی، کیفیت خواب، استرس و اضطراب پرستاران درگیر درمان بیماری کووید-19 بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1399

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11

  

    در انتظار گزارش نهایی 

فاطمه السادات

آقایی

7687

بررسی تأثیر درمانی اینترفرون بتا و پالس مدرول در بیماران مبتلا به کرونا ویروس با نارسایی تنفسی

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11


     خاتمه یافته 

محمد

صامت

7743

بررسی یافته های اسپیرومتری در بیماران بهبود یافته از کرونا ویروس

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11


    خاتمه یافته 

عباس

عدالت خواه

7681

بررسی میزان اثربخشی نبولایزر هپارین در مقایسه با دارونما در درمان دیسترس تنفسی بیماران مشکوک به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11


   
     خاتمه یافته 

فریماه

شمسی

7685

تعیین بقا و میزان شفایافتگی (Cure rate) و نقطه تغییر سن در بیماران مبتلا به COVID-19 در شهر یزد با استفاده از مدل‌های شفایافتگی(Cure Models) در بقادر بیمارستان شهیدصدوقی یزد

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11


 
     خاتمه یافته 

عباس

عدالت خواه

7683

مقایسه تاثیر اتومیدیت با کتامین، سدیم تیوپنتال و میدازولام بر مرگ و میر ناشی از انتوباسیون در بیماران مبتلا COVID19

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.01.11


     خاتمه یافته 

حسین

نظمیه

7821

بررسی مراقبت های فراموش شده از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های کویید-19 بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1399

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.02.02


      خاتمه یافته 

علی

دهقانی

7867

آنالیز بقاء طول مدت اقامت بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بخش هایICU و عفونی در بیمارستانهای شهر یزد

مرکز تحقیقات بالینی RDC

1399.02.02


       خاتمه یافته 

زهره

آخوندی میبدی

7913

اثربخشی کلروکین و هیدروکسی کلروکین سولفات در درمان بیماران مبتلا به کووید19: یک مطالعه مرور سیستمیک

 مرکز تحقیقات بالینیRDC

1399.02.02

رد طرح از کمیته اخلاق


  رد از کمیته اخلاق 
 فرزانمددی زاده7763 تحلیل فضایی بروز ویروس کرونا در استان یزد. پیش بینی نحوه کسترش و تعیین مناطق مستعد بیماری مرکز تحقیقات بالینیRDC 1399.01.11خاتمه یافته 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/20
تعداد بازدید:
176
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/28
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal