دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سرپرستان واحدهاي كميته

 

سرپرست واحد

 

نام و نام خانوادگي

 

شماره تلفن

 

ايميل

 

مدرك تحصيلي

 

سرپرست كل

 

محمد افخمي

 

09135243486

 

afkhma@yahoo.com

 

 

دكتري علوم تربيتي

 

 

 بيمارستان افشار

 

دكتر سيد جليل ميرحسيني

 

 

09131513838

 

 

 

جراح قلب

 

 

 

پيراپزشكي ابركوه

 

مهندس حميده ميهن پور

 

 

09132513816

 

h.mihanoour@gmail.com

 

 

مهندسي بهداشت حرفه اي

 

بيمارستان شهيد صدوقي

 

 

دكتر سيد ياسر غلماني

 

09125238156

 

 

متخصص داخلي

 

 بهداشت

 

دكتر آرش دالوند

 

 

 

09130798226

 

arash.dalvand@gmail.com

 

 

دكتري بهداشت محيط

 

دانشگاه بين الملل

 

 

دكتر عباسعلي جعفري

 

 

09133519212

 

jaabno@gmail.com

 

دكتري قارچ شناسي

 

 پرستاري و مامايي

 

 

دكتر مصطفي جوادي

 

 

09135055862

 

javadi@ssu.ac.ir

 

 

دكتري پرستاري

 

پرستاري ميبد

 

 

آقاي مهدي آقا باقري

 

 

09132593306

 

Mahdi.aghabagheri@gmail.com

 

 

كارشناسي ارشد زبان انگليسي

 

تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

 

 

دكتر علي مرادي

 

09126706056

 

Morady2008@gmail.com

 

 

دكتري بيوشيمي

 

پيراپزشكي

 

 

دكتر ميرحسيني

 

 

09131527458

 

mirhosseini@ssu.ac.ir

 

 

 

دكتري علوم اعصاب شناختي

 

داروسازي

 

دكتر فاطمه توكلي

 

 

09177088327

 

f.tavakoli@ssu.ac.ir

 

 

 

دكتري داروسازي-سم شناسي

 

دندانپزشكي

 

 

دكترمريم كاظم پور

 

 
09124682952 

 

 

متخصص اندودانتيكس

 

علوم پايه دانشكده پزشكي

 

 

دكترفاطمه صفري

 

 

09131093652

 

Sa.physiol@gmail.com

 

 

دكتري فيزيولوژي

 

بيمارستان شهيد رهنمون

 

 

دكتر مجيد حاجي مقصودي

 

 

hajimaghsoudi@gmail.com

 

طب اورژانس


pasting
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/03
تعداد بازدید:
213
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal