برنامه درمانگاه
 

برنامه درمانگاه تخصصي وفوق تخصصي بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شيفت

تخصص

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

ريه

دكتراحتشام*

ارتوپدي

دكترجمال الديني

دكتر ميرجليلي

دكتر ميرجليلي

اورولوژي

دكتر يزدي نژاد

اطفال

دكتر شمس الديني

دكتر امانت

دكتر شفايي

دكترشمس الديني

دكتر امانت

دكترشفايي

پوست و مو

دكتر ثوابي نسب

جراحي

دكتر فلاح نژاد

دكتراحساني*

دكترفلاح نژاد

دكتراحساني*

دكتر جليلي

دكتراحساني*

چشم

دكتر گوهري

دكتر ايماني

دكتر ايماني

داخلي

دكترطاهره دبستاني

دكتر موسوي*

دكتر مويدي*

دكترموسوي*

دكترطاهره دبستاني

دكترمويدي*

زنان

دكتر بلال زاده*

دكترزارع

دكتربلال زاده*

دكتر زارع

دكتر بلال زاده *

دكتر مير وكيلي*

عفوني

دكتر دبستاني*

دكتر دبستاني*

دكتر دبستاني*

دكتر دبستاني*

دكتر دبستاني*

قلب

دكتر انصاري

دكتر مير شمسي*

دكترطبخي*

گوش و حلق و بيني

دكتر عدالت خواه

داخلي اعصاب

دكترشفيعي*

دكترشفيعي*

دكترشفيعي*

دكترشفيعي*

فوق تخصص غدد

دكترعزيزي*

فوق تخصص گوارش و كبد

فوق تخصص رماتولوژي

دكتر بشيري*

دكتر بشيري*

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/16
تعداد بازدید:
1177
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal