دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شماره های ثابت مراکز شبکه بهداشت خاتم
نام واحد شماره تلفن خانه بهداشت شماره تلفن بیمارستان شماره تلفن نام مراکز تابعه شماره تلفن
دفتر ریاست شبکه 32571751 شهریاری علیاء 32569252 بیمارستان آیت الله خاتمی 32573404-6 مرکز مهدیه هرات 32575143
حراست مرکز بهداشت 32574808 شهریاری سفلی 32569399 بیمارستان آیت الله خاتمی 32571401-4 پایگاه مهدیه هرات 32570388
32575140
واحد بهداشت خانواده 32575327 بختیاری 32567002 اداری بیمارستان(آقای حیدری) 32572706 مروست(پزشک خانواده) 32582612
واحد بهداشت محیط 32570450 هاشم آباد 32563995 کارگزینی بیمارستان(آقای علیزاده) 32572739 پایگاه مروست 32583961
32585361
واحد مبارزه با بیماریها 32571074 چاهک 32563205 مدیر بیمارستان 32572736 مرکز علیم مروست 32582500
واحد گسترش 32570441 خوانسار 32568065 حراست بیمارستان 32571701 تسهیلات زایمانی مروست 32584260
واحد حسابداری 32572356 فتح آباد 32579233     مرکز چاهک 32563444
واحد کارگزینی 32571073 سلیم آباد 32578820     واحد بهداشت خانواده چاهک 32564047
واحد امور دارویی 32571753 باغ رحیم 32570889     مرکز ترکان هرابرجان 32586456
    ملکی 32574038     مرکز ترکان هرابرجان 32586630
    هرابرجان 32586400     بهداشت خانواده ترکان هرابرجان 32586120
    ترکان 32586100     مرکز کرخنگان 32588431
    توتک 32589520     آزمایشگاه مرکزی هرات 32570280
    چنارناز 32587690        
    کرخنگان 32588003        
    مبارکه 32589220        
    ولیعصر کندر 32586106        
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/26
تعداد بازدید:
849
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/31
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal