دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف و چشم انداز

اهم وظايف دفتر توسعه فناوري سلامت

  - پيگيري در جهت استخراج اولويت هاي تحقيقاتي صنعتي و فناوري استان و ارائه آن به محققين دانشگاه.

- تشويق اعضاي هيات علمي براي اجراي پژوهش هاي كاربردي و آشنايي آنها با فن بازاريابي پژوهش.

- حمايت در جهت تجاري سازي و تبديل نوآوري ها، اختراعات و دستاوردهاي تحقيقاتي كاربردي به محصولاتي در حوزه فناوري هاي پيشرفته.

- حمايت از شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علمي و مراكز رشد.

- پياده سازي قوانين و بخشنامه هاي مرتبط با حمايت از شركت هاي دانش بنيان براساس وظايف محوله.

- پيگيري امور مربوط به ثبت اختراع محققين دانشگاه در بانك هاي اطلاعاتي داخلي و جهاني.

- حمايت از ايده هاي نوين در زمينه هاي توليد نرم افزارها و سخت افزارها و تجهيزات پزشكي .

- پيگيري در جهت صدور مجوز فعاليت مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري.

- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در چارچوب آئين نامه ها.

- حمايت از برگزاري سمينارها و كارگاه هاي منطقه اي در جهت حمايت از تجاري سازي محصولات به ثبت رسيده در مراكز رشد فناوري.
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/29
تعداد بازدید:
313
info@ssu.ac.ir
یزد، بلوار ابن سینا، درمانگاه بقایی پور، طبقه اول، اتاق 503
31833013 - 035
8915887857 
Powered by DorsaPortal