دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تفاهم نامه هاي همكاري

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و سازمان جهاد دانشگاهی یزد. (99/10/29)

- تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد. (97/11/02)

- تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و پژوهشکده امیر کبیر ایرانیان. (97/09/06)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و مؤسسه دانش. (97/06/26)

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و شرکت مهندسین مشاور مهاب یزد. (96/08/29)

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد. (95/01/31)

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی و اداره کل استاندارد. (95/01/31)

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی و سازمان بیمه سلامت. (94/09/24)

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد.

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی و شرکت جهاد نصر یزد. (94/08/06)

- تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران. (94/04/07)
- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و شرکت غذایی نشاط آور یزد. (95/11/02)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و شرکت دارو سازی و مکمل های غذایی کارن. (95/11/02)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و شرکت پردیس پژوهش فناوران. (95/11/02)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و شرکت ذوب روی بافق. (96/01/20)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و اتاق تعاون استان یزد. (96/01/20)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد. (96/07/19)

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/17
تعداد بازدید:
563
info@ssu.ac.ir
یزد، بلوار ابن سینا، درمانگاه بقایی پور، طبقه اول، اتاق 503
31833013 - 035
8915887857 
Powered by DorsaPortal