دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اخلاق پزشكي
معرفي كميته: 
هدف:
اين كميته جهت ارائه رهيافت هاي لازم در زمينه نحوه استفاده مطلوب از يافته هاي علوم تجربي و امكانات تشخيصي درماني و مراعات ارزشهاي متعالي اسلامي در امور پزشكي تشكيل ميگردد و زمينه ساز اعتماد متقابل بين جامعه پزشكي و مردم و مراجعين به بيمارستان ميباشد.
رئيس كميته :
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول واحد حقوق گيرندگان خدمت
تركيب ثابت اعضا:
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مدير خدمات پرستاري - مسئول دفتر بهبود كيفيت - سوپروايزرآموزشي - تعدادي از روساي بخش هاي اصلي بيمارستان با نظر رئيس بيمارستان - مسئول حراست بيمارستان - يك نفر پزشك زن و يك نفر پزشك مرد شاغل خوشنام كه به تعهد ديني وحسن اخلاق وحسن طبابت شهرت دارد .
 
 
شرح وظايف كميته:
* اجراي استانداردهاي حقوق گيرندگان خدمت
* آموزش مباحث مربوط به حقوق گيرندگان خدمت و اخلاق پزشكي به تمام كاركنان بيمارستان شامل آموزش هاي مفهومي و كاربردي در زمينه رعايت موارد مذكور توسط اين كميته صورت مي گيرد.( نتايج نياز سنجي آموزشي مبتني برحقو ق گيرندگان خدمت و اخلاق پزشكي براي كل كاركنان بيمارستان و فهرست زمان بندي شده دوره هاي آموزشي طراحي شده با ذكر مخاطبان هر دوره و مستندات آموزش هاي انجام شده)
* فراهم نمودن تسهيلات احكام شرعي و احياي فريضه نماز
* اعتلاي سطح اخلاق اسلامي و انساني در سطح كاركنان
* پياده سازي نظام كارامد رسيدگي به شكايات رضايت گيرندگان خدمت
توضيحات:
اين كميته جايگزين كميته پاسداري و مراقبت از ارزشهاي متعالي،كميته اخلاق پزشكي و موازين شرعي در ضوابط فعلي ارزشيابي مي گردد.
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري مي شود. 
 **براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
570
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal