دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي كاركنان
معرفي: 
*نام و نام خانوادگي: خانم الهه سالاري خواه
تحصيلات: كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني
سمت:مسئول بهبود كيفيت
 
*نام و نام خانوادگي: خانم فائزه السادات هاشمي
تحصيلات: كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني
سمت:كارشناس بهبود كيفيت
تلفن:03532632003الي6 داخلي127
 
 
شرح وظايف: 
- حصول اطمينان از اينكه فرايندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت ايجاد و اجرا شده و برقرار نگه داشته مي شود
- انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به منظور بهبود فرايند هاي سيستم در جهت رضايت بيشتر مشتري
- برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص اصول و اهداف و مباحث پيشرفته حاكميت باليني براي گروه هاي هدف با هماهنگي و همكاري سوپروايزر آموزشي
- تدوين برنامه عملياتي سالانه، پيشبرد هماهنگ و يكپارچه برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني در بيمارستان
- برنامه ريزي و اجراي پايش مستمر و منظم، اجراي برنامه بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار با مشاركت مديران ارشد بيمارستان
- تلاش در جهت پويايي سيستم از طريق روش‌هاي تبادل اطلاعات نظير تابلوي اطلاعات، جلسات توجيهي و…
- گزارش‌دهي به مديريت رده بالا در عملكرد سيستم مديريت كيفيت و هر نوع نياز براي بهبود 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/30
تعداد بازدید:
810
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal