دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
واحد خدمات پشتيباني
معرفی:
نام و نام خانوادگی: آقای محمدکاظم نوری زاده
تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت:مسئول خدمات و پشتیبانی
تلفن:03532632003الی6 داخلی127 
 
 
شرح وظایف: 
- نظارت بر انجام وظایف مربوط به واحدهای تحت سرپرستی از قبیل امور دبیرخانه، بایگانی، نقلیه، خدمات و مخابرات
- برنامه ریزی جهت نظافت عمومی بیمارستان
- تعیین محل کار خدمتگزاران، نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت کارکنان
- نظارت بر وسائط نقلیه و تنظیم برنامه ایاب و ذهاب سرویس های واحد
- راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله به آنان
- تهیه گزارشات لازم و اطّلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
- نظارت بر حُسن انجام کار پرسنل خدماتی
- بررسی تقاضای مربوط به لوازم و اجناس مورد احتیاج واحد متبوعه و ارسال آن به کارپردازی پس از وصول اطمینان از صحت آن
- تهیه و تنظیم دستورالعمل به منظور کنترل ورود و خروج پرسنل خدمات به مرکز 

  
 واحد انتظامات
شرح وظایف:
- جلوگیری از خروج بیماران از بخش.
- پیشگیری از ورود لوازم تیز و برنده و دارو و فندک و کبریت و مواد مخدر توسط بیمار یا همراهان به بخش.
- انتقال بیمار پرخاشگر و مهاجم به اتاق ایزوله و یا FIX کردن بیمار که این عمل حتماً می بایست با نظارت مستقیم مسئول شیفت و هماهنگی با ایشان صورت گیرد.
- حفظ جان پرسنل ، فراگیران و سایر بیماران در برابر بیمار پرخاشگر و مهاجم در شرایط بحرانی.
- تماس با پلیس در مواقع اضطرارى، مانند حضور افراد غیرمجاز و درگیری و....
- هشدار به افراد و مراجعه کنندگان و مطلع کردن شان از قانون شکنى ها یا تخلفات و خارج کردن آنان از ساختمان اداری و بخش ها در مواقع لازم.
شماره تلفن واحد: 32632004 داخلی 153
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
657
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal