۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سوپروایزر آموزشی
تعریف:آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از مهمترین گام های توسعه و بالندگی سازمان محسوب می شود و آنچه درنظام آموزش حائز اهمیت است تشخیص دقیق نیازهای آموزشی و هدایت دوره طبق فرآیند آموزش و در راستای اهداف سازمان می باشد

مسئول آموزش کارکنان:خانم راضیه قنبری
سوابق:
پرستار آی سی یو، ان آی سی یو و بخش دیالیز 
سوپروایزر آموزشی
سرپرستار بخش های درمانی
دبیر کمیته مرگ و میر
رابط حاکمیت بالینی بیمارستان
رابط اعتبار بخشی ملی
رابط اعتبار بخشی آموزشی
سوپروایزر بالینی
مربی دانشجویان سراسری
کارشناس آموزش و پژوهش  
نماینده بسیج جامع پزشکی 
مسئول آموزش به بیمار و خانواده
 
 
شرح وظایف: 
- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان، خانواده رده های مختلف کادر پرستاری و کارکنان جدیدالورود)
- اولویت بندی نیازهای آموزشی
- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
- هماهنگی دراجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه‌های پرستاری
- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
- هدایت و تشویق پرسنل در جهت کارهای آموزشی (پوستر، پمفلت‌‎های آموزشی و …) 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/06
تعداد بازدید:
742
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal