دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پزشكان و كاركنان بخش
رئیس بخش: خانم دکتر رشیدپور
 
سرپرستار بخش: خانم طاهره نظری داوریان
 
سوابق:
سرپرستار بخش زنان
سوپروایزر بالینی
سرپرستار بخش خصوصی 
سرپرستار بخش بهبود نسبی
رابط سنجه های بالینی
رابط سنجه های آزمایشگاه
رایط سنجه های تصویربرداری 

منشی بخش: خانممهلا یازدار

پرستار بخش:سعیده ندایی

پرستار بخش:آقای محمدکاظم نوری زاده
 
پرستار بخش:آقای محمدحسین برزگری
 
پرستار بخش:آقایسعید باستانی
 
پرستار بخش : محمدرضا امامی
 
پرستار بخش:سعید باستانی 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/09
تعداد بازدید:
651
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal