دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شبكه رابطين فناوري اطلاعات
شبكه كارشناسان و رابطين فناوري اطلاعات مجموعه اي از كارشناسان متخصص در حوزه فناوري اطلاعات مي باشد كه در قالب واحدهاي فناوري اطلاعات سازماندهي و در مراكز تابعه دانشگاه مستقر مي باشند. اين كارشناسان صرفا تحت نظارت بالاترين مقام مسئول  محل خدمت و مدير آمار و فناوري اطلاعات  بوده و عمليات پشتيباني فني از زيرساختهاي فناوري اطلاعات (سخت افزار،نرم افزار،شبكه) را با هماهنگي كارشناسان ستادي انجام مي دهند. در برخي از واحدهاي تابعه دانشگاه كه فاقد كارشناسان رسمي فناوري اطلاعات مي باشند،با نظر بالاترين مقام مسئول واحد فردي متخصص به عنوان رابط فناوري اطلاعات آن واحد تعيين گرديده و تا انتصاب كارشناس فناوري اطلاعات وظايف مرتبط با آن حوزه را انجام مي دهد. كارشناسان  و رابطين فناوري اطلاعات واحدهاي تابعه دانشگاه عبارتند از :
 

حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع :

نام و نام خانوادگي

واحد محل خدمت

شهرستان


مهندس عليرضا روشن

معاونت توسعه و مديريت منابع

يزد

 

مهندس عاطف عاطفي

معاونت توسعه و مديريت منابع

يزد

atefi@ssu.ac.ir

مهندس فهيمه حسين بيگي

مديريت منابع مالي و حسابداري

يزد

 

مهندس فائزه ابدي

مديريت منابع انساني

يزد

 

مهندس ابراهيم سلطاني

مديريت منابع انساني

يزد

 

مهندس ناهيد رضايي ارداني

مديريت خدمات پشتيباني

يزد

 
حوزه معاونت درمان :

نام و نام خانوادگي

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس مهدي جعفري

معاونت درمان

يزد

jafari@ssu.ac.ir

مهندس محمدتقي ميرجليلي

مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

يزد

 

مهندس حسين دهقان

مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

يزد

 

مهندس عليرضا پور چيت ساز

بيمارستان شهيد صدوقي

يزد

 

مهندس محمد حسين فرزان فر

بيمارستان شهيد صدوقي

يزد

 

مهندس علي اكبر فلاحتي

بيمارستان شهيد صدوقي

يزد

 

مهندس مجيد كريمي زارچي

بيمارستان شهيد رهنمون

يزد

 

مهندس حسن رضايي

بيمارستان شهيد رهنمون

يزد

 

مهندس مجيد فرهنگ فر

بيمارستان شهيد رهنمون

يزد

 

مهندس فريبا علاف زاده

آزمايشگاه مركزي

يزد

 

مهندس محمدرضا رفيعي

بيمارستان محمد صادق افشار

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي محمد صادق افشار

يزد

 

مهندس حامد مومني

بيمارستان محمد صادق افشار

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي محمد صادق افشار

يزد

 

مهندس زهرا رنجبر

بيمارستان محمد صادق افشار

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي محمد صادق افشار

يزد

 

مهندس محمد دهقاني

بيمارستان شهداي محراب

يزد

 

مهندس احسان سلطاني

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبيا (ع)

يزد

 

مهندس مجتبي بيگلري

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبيا (ع)

يزد

 

مهندس مصطفي حيدري

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي امام علي (ع)

كلينيك تخصصي صبا

يزد

 

مهندس ناهيد دارا

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي علي خاني

يزد

 

مهندس نويد كاشفي نژاد

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شهيد دكتر رهنمون

يزد

 

مهندس مجيد فرهنگ فر

پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بقايي پور

يزد

 

مهندس عليرضا روشن

كلينيك تخصصي امام حسن (ع)

يزد

 

مهندس علي فاريابي

آزمايشگاه مركزي

يزد

 

مهندس فاطمه صدري

مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده

يزد

 

مهندس مجتبي بصيري

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

ابركوه


مهندس يحيي جماعتي

بيمارستان ضيايي اردكان

اردكان


مهندس پروين محمودي ميمند

بيمارستان ولي عصر بافق

بافق

 

مهندس عليرضا نبي زاده

بيمارستان حكيم بهابادي

بهاباد

 

مهندس راضيه دهقاني تفتي

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

تفت

 

مهندس مسعود حداد

بيمارستان آيت الله خاتمي هرات

خاتم

 

مهندس حسين ابوئي

بيمارستان فاطمه الزهرا (س) مهريز

مهريز

 

مهندس فاطمه سيفي

بيمارستان امام جعفر صادق (ع) ميبد

ميبد

 

مهندس اعظم دهقاني

بيمارستان امام جعفر صادق (ع) ميبد

ميبد

 

حوزه معاونت امور بهداشتي و مركز بهداشت استان :

نام و نام خانوادگي

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس مجيد فلاح تفتي

معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان

يزد

 

مهندس سيد محمدرضا طباطبائي

مركز بهداشت شهرستان يزد

يزد

 

مهندس مجتبي اكبري

شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردكان

اردكان

 

مهندس عليرضا بصيري

شبكه بهداشت و درمان شهرستان ابركوه

ابركوه

 

مهندس سيد مسعود روزگار

شبكه بهداشت و درمان شهرستان اشكذر

اشكذر

 

مهندس سيد محمدحسين اشرفي

شبكه بهداشت و درمان شهرستان بافق

بافق

 

مهندس عليرضا نبي زاده

مركز بهداشت شهرستان بهاباد

بهاباد

 

مهندس مجتبي حسني

شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت

تفت

 

مهندس حامد قاسمي

شبكه بهداشت و درمان شهرستان خاتم

خاتم

 

مهندس راضيه زارع ده آبادي

شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميبد

ميبد

 

مهندس علي زارع

شبكه بهداشت و درمان شهرستان مهريز

مهريز

 

حوزه معاونت آموزشي دانشگاه :

نام و نام خانوادگي

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس سيدضياء قريشي

پرديس بين الملل دانشگاه

يزد

 

مهندس علي تقوي

دانشكده پزشكي

يزد

 

مهندس محمد امين خطيبي

دانشكده داروسازي

يزد

 

مهندس عليرضا حاجي صادقي

دانشكده دندانپزشكي

يزد

 

مهندس مهدي ميرفخرايي

دانشكده بهداشت

يزد

 

مهندس عظيمه روحي

دانشكده پرستاري مامايي

يزد

 

مهندس مژگان ميرفخرايي

دانشكده پيراپزشكي

يزد

 

مهندس راضيه زارع ده آبادي

دانشكده پرستاري ميبد

ميبد

 

مهندس عليرضا بصيري

دانشكده پيراپزشكي ابركوه

ابركوه

basiri@ssu.ac.ir

حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه :

نام و نام خانوادگي

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس اعظم برزگري

معاونت تحقيقات و فناوري

يزد

 

مهندس ناهيد دارا

مركز تحقيقات ديابت

يزد

dara@ssu.ac.ir

مهندس محدثه زارع

پژوهشكده علوم توليد مثل

يزد

 

حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه :

نام و نام خانوادگي 

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس مهناز مهرويان

معاونت غذا و دارو

يزد

 

حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه :

نام و نام خانوادگي 

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس محمد فخرآبادي

معاونت دانشجويي

يزد

 

هسته گزينش دانشگاه :

نام و نام خانوادگي 

واحد محل خدمت

شهرستان

پست الكترونيك

مهندس عليرضا شايق

هسته گزينش

يزد

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/13
تعداد بازدید:
1573
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal