دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
چشم انداز فرهنگي
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

چشم انداز فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

(1397 - 1395)

 (در يك نگاه)

مقام معظم رهبري: امروز، مسائل فرهنگي از مسائل سياسي و اقتصادي مهمتر است و با حل مسائل فرهنگي، آن مسائل هم حل مي‌شوند.

 

مقدمه:

با توكل به خداوند متعال و اعتصام به قرآن و عترت و در پرتو اسلام ناب محمدي(ص) و با عزم و مجاهدت ملي در راستاي برپايي تمدن نوين اسلامي و زمينه‌سازي ظهور و نيل به جامعه مهدوي(عج) در افق 1404؛                    
ايران كشوري است با هويت اسلامي، ايراني و انقلابي و پوياي طريق جامعه‌ مهدوي(عج)، پيشتاز در اخلاق و رفتار حسنه، داراي جايگاه نخست در عرصه‌هاي فرهنگ و هنر، تعليم و تربيت، علم و فناوري و اطلاعات، ارتباطات و رسانه در سطح منطقه و جهان اسلام، الهام‌بخش امت اسلامي و مستضعفان با تعامل فرهنگي مؤثر و سازنده در سطح جهاني و دست‌يافته به نظام فراگير، كارآمد و منسجم فرهنگي هدايتگر تمامي شئون و نظامات اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه.

با الهام از همين چشم انداز است كه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي و شهيد صدوقي يزد، فعال سازي نظام فرهنگي پژوهش محور ، موثر در رشد و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در محيط دانشگاه علوم پزشكي و با رويكرد دانش افزايي و ايمان افزايي را با الهام از مهندسي فرهنگي و برنامه كلان نظام اسلامي و كشور و تحول رو به رشد مديريت فرهنگي در فضا و برنامه هاي دانشگاه مدنظر قرار داده است.

در همين راستا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، با اين هدف كه چشم انداز فرهنگي تدويني بتواند مجموعه اي قابل اقدام از برنامه هاي راهبردي را تهيه و دامنه آن را از سياست گذاري و تعيين جهت تا نظارت بر نتايج گسترش دهد، اقدام به تدوين اين چشم انداز فرهنگي نموده است.

 در اينجا با نگاهي اجمالي و به اختصار به بررسي و مرور برنامه راهبردي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بمنظور بدست آوردن درك واضح و روشني از تفكر سازماني و همچنين مسيرحركت اين معاونت، پرداخته مي شود.

 

 

 

 

 

 چشم انداز(Vision):    

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مصمم است تا در دست يابي به تصويري روشن و الهام بخش از فرهنگ اسلامي- ايراني و ايجاد تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و همچنين تلاش در جهت بستر سازي و ايجاد فضاي فرهنگي مناسب، گام مؤثري بردارد و بتواند جزء سه معاونت دانشجويي و فرهنگي برتر در سطح كشور باشد.

 

 رسالت(Mission):    

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي يزد با تكيه بر ارزش هاي اسلامي، اخلاقي و فرهنگي و با بهره گيري شايسته از پتانسيل دانشجويي در جهت احياء و ترويج قرآن پژوهي و فرهنگ نماز در جامعه دانشگاهي گام برداشته و عهده دار برنامه ريزي و برنامه سازي هاي فرهنگي و ايجاد خلاقيت، اميد و نشاط در دانشجويان در سطح دانشگاه مي باشد. همچنين اين معاونت در چارچوب سياستهاي معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هماهنگ با شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه را در دانشگاه برعهده دارد.

 

 ارزش ها(Values):    

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر آن است تا با تعامل مناسب درون بخشي و فرابخشي ضمن حفظ ارزشهاي حاكم بر اين معاونت در حوزه‌هاي مختلف به ارزش‌هاي زير پايبند باشد:

      احترام متقابل بين اساتيد،كاركنان و دانشجويان

     صداقت، گذشت و مدارا

      تقويت باورهاي ديني

      افزايش مسئوليت پذيري در حوزه كاري

      رعايت نظم و انضباط كاري

      تربيت دانش آموختگان متعهد، اخلاق مدار و متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني

      پويايي و نوگرايي در مسائل مختلف فرهنگي و تربيتي

     اعتقاد به اصل بهره وري و دوري از اسراف و تبذير

      حفظ كرامت انساني و رعايت كامل حقوق اخلاقي و انساني

 
 
مشتريان دروني، بيروني و ذينفعان(Stakeholders)
 
 

مشتريان دروني

نيازها و انتظارات

اولويت ها

-مديرحوزه امور فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني

 -  رييس امور تربيت بدني

   -كارشناسان اداره فوق برنامه

   -كارشناسان فرهنگي

   -كارشناسان قرآن و عترت

   -كارشناسان تربيت بدني

-بهبودوضعيت فرهنگي رفاهي كاركنان ودانشجويان

     - آموزش، بازآموزي و توانمندسازي شاغلين

     - ايجاد محيط پويا، فعال و در عين حال كم تنش شغلي

   -  انجام فرايندهاي جاري از طريق IT

     - حمايت معنوي و مادي

      - ترويج فرهنگ قرآن خواني در سطح دانشگاه

    - ترويج فرهنگ ورزش و نشاط در سطح دانشگاه

ü   ايجاد محيط پويا، فعال و در عين حال كم تنش شغلي

ü      بهبود وضعيت فرهنگي رفاهي كاركنان و دانشجويان

ü      ترويج فرهنگ قرآن خواني در سطح دانشگاه

ü      ترويج فرهنگ ورزش و نشاط در سطح دانشگاه

ü   انجام فرايندهاي جاري از طريق IT

ü   حمايت معنوي و مادي

ü   آموزش، بازآموزي و توانمندسازي شاغلين

مشتريان خارجي

انتظارات

اولويت ها

   -دانشجويان

   -اساتيد و مدرسين مدعو

  -دانشكده هاي تحت پوشش دانشگاه

-معاونت دانشجويي وفرهنگي سايردانشگاه ها

-معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت

 -مديران و كاركنان حوزه امور فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني

      - ارائه خدمات با كيفيت به دانشجويان در حوزه خدمات رفاهي

      - ارائه خدمات با كيفيت به دانشجويان در حوزه برنامه هاي فوق برنامه

    - برخورد مناسب و توام با احترام مسئولين با دانشجويان

     - پرداخت به موقع مطالبات و حق الزحمه اساتيد و مدرسين عدو

    - اطلاع رساني به موقع و شفاف بخشنامه ها و آيين نامه ها

      - پرهيز از تبعيض در اولويت بندي و امتياز بندي هاي تسهيلات

     - امكان استفاده از اردوهاي تفريحي داخل استاني

     - امكان استفاده از اردوهاي علمي خارج استاني به صورت كلاسي يا گروهي

  -   امكان استفاده از اردوهاي خارج استاني

      - امكان استفاده از برنامه هاي شاد و متنوع فرهنگي به ويژه در مراسم و اعياد

    - برگزاري مرتب مسابقات فرهنگي، ورزشي دانشجويي

     - اطلاع رساني جشنواره ها و مسابقات كشوري و دانشگاهي

    - پيگيري مصوبات فرهنگي وزارت بهداشت و دانشگاه

 -  بهبود تعامل جهت رفع دغدغه هاي مشترك به ويژه در حوزه دانشجويي- فرهنگي

 - مشاركت دانشجويان در فرايندهاي فرهنگي دانشگاه

-   بهبود شيوه هاي ارزشيابي

-   ارائه به موقع گزارش عملكرد

  -  ايجاد محيط مناسب يادگيري از نظر فيزيكي و رواني

 -   حفظ كرامت دانشجو

 

ذينفعان

انتظارات

اولويت ها

1- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

2- رييس دانشگاه

3-  نهاد رهبري در دانشگاه

4- هيات جذب دانشگاه

 

     - گزارش سالانه عملكرد معاونت

   -   ارتقاي شاخص هاي فرهنگي دانشكده

    -  تعامل با ساير ارگان هاي دانشگاه

  -   ارائه پيشنهادات و طرح هاي ارتقاء كيفيت فعاليت هاي فرهنگي

    - ارائه گزارش عملكرد  به صورت مداوم

   -  توجه به شاخص هاي ارتقاي رتبه اساتيد در حوزه  فرهنگي

 -   ارائه پيشنهادات و طرح هاي ارتقاء كيفيت فعاليت هاي فرهنگي ، فوق برنامه و تربيت بدني

  -  توجه به شاخص هاي ارتقاي رتبه اساتيد در حوزه  فرهنگي

-    ارتقاي شاخص هاي فرهنگي دانشگاه

    گزارش دهي به موقع

 -   تعامل با ساير واحد تحت پوشش دانشگاه

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/31
تعداد بازدید:
992
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/26
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal