دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه هاي ارائه شده كلاس هاي درسي واحد تربيت بدني

 

برنامه كلاسهاي واحد درس تربيت بدني در نيمسال دوم 98-97سالن جوان

ايام هفته

10 8

12 - 10

15 13

17 - 15

 

شنبه

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني يك بانوان

خانم طيبه خواجه بافقي

 

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني يك آقايان

آقاي حسين زاده

 

دانشكده پيراپزشكي

آقاي زحمتكش

دفاع شخصي (فوريت ها)

دانشكده پرستاري مامايي

تربيت بدني يك بانوان

خانم قانع

 


يكشنبه

 

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني دو بانوان

خانم حسن شاهي

سالن نشاط

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني يك بانوان

خانم حسن شاهي

 

دانشكده پرستاري مامايي

تربيت بدني يك آقايان

آقاي زارع

 


دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني دو برادران

آقاي صداقت

سالن نشاط

 


خانم حسن شاهي

رشته بهورزي

سالن جوان


آقاي لباف رشته بهورزي

زمين فوتبال


دوشنبه

 

 

 

دانشكده پرستاري مامايي

تربيت بدني يك آقايان

آقاي شريعتي

 


سه شنبه

 

 

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني دو بانوان

خانم گوهر شاد

 

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني دو آقايان

آقاي محمدي

سالن دارت

 


دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني يك برادران

آقاي ساده

 


دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني دو برادران

سالن تير اندازي

آقاي مختاري

 


چهارشنبه

 

 

 

 


 

برنامه كلاسهاي واحد درس تربيت بدني در نيمسال دوم 98-97سالن امام علي (ع)

ايام هفته

10 8

12 - 10

15 13

17 - 15

شنبه

 

  دانشكده پزشكي

تربيت بدني يك بانوان

خانم حجازيان

 

 

دانشكده داروسازي و پزشكي

تربيت بدني يك آقايان

آقاي ساده

 

 

يكشنبه

دانشكده بهداشت

تربيت بدني دو بانوان

خانم راستي

 

 

 

دانشكده پرستاري مامايي

تربيت بدني يك بانوان

خانم اسدي

 

 

دانشكده پرستاري مامايي

تربيت بدني يك  بانوان

خانم خبيري

 

دوشنبه

          

 

 

             دانشكده داروسازي

تربيت بدني يك بانوان

خانم عارفه خواجه بافقي

 

دانشكده پيراپزشكي

           تربيت بدني دو بانوان

خانم هما حاجي صادقي

 

سه شنبه

 

 

 

 

دانشكده پيراپزشكي

تربيت بدني دو آقايان

آقاي باقيان

 

دانشكده بهداشت

تربيت بدني دو آقايان

آقاي باقيان

 

چهارشنبه

 

 

 

دانشكده بهداشت

تربيت بدني دو بانوان

خانم دهقان

 

 

 

 

 

برنامه نيمسال دوم 98-97 دانشكده بين الملل

 

ايام هفته

10 8

12 - 10

15 13

17 - 15

شنبه

 

 

 

پرستاري و پزشكي

تربيت بدني دو آقايان

دكتر خادمي

 

يكشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

داروسازي

تربيت بدني دو آقايان

آقاي نارگوني

 

پزشكي

تربيت بدني يك آقايان

آقاي نارگوني

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
433
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/26
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal