دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اساتید مشاور
شماره نام نام خانوادگی سمت
1 خانم دکتر شهنازمجاهد استاد مشاورپرستاری
2 خانم اعظم خوشبین استاد مشاورپرستاری
3 دکتر  مریم دافعی  استاد مشاورپرستاری
4 دکتر حسین توانگر استاد مشاورپرستاری
5  دکتر مصطفی جوادی استاد مشاور
6 دکتر خدیجه نصیریانی استاد مشاور
7 خانم  زهره مشکات رابط آموزشی و دانشجویی پرستاری
8 دکتر حسین هادی استاد مشاور پیراپزشکی
9 دکترحسینعلی صادقیان استاد مشاور پیراپزشکی
10 دکر سیدمحمدحسینی استاد مشاور پیراپزشکی
11 خانم فاطمه قدسیان رابط دانشجویی  پیراپزشکی
12 خانم فاطمه انصاری رابط آموزشی پیراپزشکی 
13  دکتر سید علی میرغنی زاده استاد مشاور پایه 
15 دکتر منصوراسمعیلی استاد مشاور پایه 
16 دکتر ابوالقاسم عباسی استاد مشاور پایه 
17 دکتر عباس شاهدی استاد مشاور پایه 
18  دکترمحمد ابراهیم رضوانی استاد مشاور پایه 
19 دکتر رضا منصوری استاد مشاور پایه
20 دکتر سید رضا معنویت  استاد مشاور پایه
21 دکتر محمود وکیلی استاد مشاور پایه
22 دکتر مهدی کلانتر استاد مشاور پایه 
23 خانم مهدیه انتظاری رابط آموزشی پایه 
24 خانم زهرا شایق رابط آموزشی
25 آقای  رمضان غلامی رابط دانشجویی پایه 
26 دکتر محمودی استاد مشاور دندانپزشکی بالینی
27 دکترسید حسین رضوی استاد مشاور دندانپزشکی بالینی
28 دکترفهیمه  رشیدی استاد مشاور دندانپزشکی بالینی
29 دکتر سید حسین طباطبایی استاد مشاور دندانپزشکی بالینی
31 دکتر عباس فلاح استاد مشاور دندانپزشکی بالینی
32 محمد حسین اقبال رابط آموزشی دندانپزشکی بالینی
33 خانم صفا استقامت رابط دانشجویی دندانپزشکی بالینی
34 دکتر محمد حسن احرامپوش استاد مشاور بهداشت
35 دکتر محمد تقی قانعیان استاد مشاور بهداشت
36 دکتر روح اله عسکری استاد مشاور بهداشت
37 آقای مرتضی حاتم پور رابط آموزشی بهداشت
38 خانم بتول قانع رابط دانشجویی وآموزشی
39 دکتر علیرضا مرادی استاد مشاور داروسازی
41 دکتر حمید ندری استاد مشاور داروسازی
42 دکتر علی محمد رنجبر استاد مشاور داروسازی
43 دکترمحسن نبی میبدی استاد مشاور داروسازی
46 امیر آقایی رابط آموزشی دانشجویی داروسازی
47 دکتر هوشنگ مهرپرور استاد مشاور بالینی
49 دکترمحبوبه میرزاده استاد مشاور بالینی
50 خانم مرضیه نیکونژاد کارشناس آموزش دانشگاه 
51 خانم مرضیه دهقان رابط آموزشی دانشگاه
52 آقای اکبر نعمت خواه رابط آموزشی پزشکی بالینی و فیزیو پات 
53 آقای علی مقوم رابط آموزشی پزشکی بالینی 
54 دکتر  محمود سبحانی استاد مشاور دانشکده میبد
55 دکتر محمد علی شیخی استاد مشاور ابرکوه
56 دکتر علیرضا اسماعیلی  استاد مشاور ابرکوه
57 خانم  زهراعزیزی رابط آموزشی و دانشجویی ابرکوه
58 حاج آقا حسین رضایی مالی بین الملل
59 دکتر علیرضا وحیدی استاد مشاور بین الملل
61 دکتر حسن شیخها استاد مشاور بین الملل
62 دکتر عباسعلی جعفری استاد مشاور بین الملل
64 دکتر مرتضی صمدی استاد مشاور ومعاون بین الملل
65  ملیحه شکوه فرد مسئول آموزش بین الملل
66 خانم فاطمه فلاح مهر جردی رابط دانشجویی بین الملل
67 خانم  فاطمه نظمیه رابط دانشجویی بین الملل
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/20
تعداد بازدید:
9669
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/11/02

یزد،میدان شهید دکتر باهنر،،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد     کدپستی دانشگاه  :8916978477    تلفن: 4-  37241171          پیش شماره یزد:  035   نمابر:  37258770          پیش شماره یزد:  035

آدرس پایگاه اطلاع رسانی وب دا https://webda.ssu.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal