دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
درباره ما

بسمه تعالي

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به عنوان تنها ارگان رسمي دانشجويي در زمينه تحقيق و پژوهش شناخته مي شود. اين كميته از 12 دانشكده و 1 واحد كل تشكيل شده است كه دانشكده ها شامل دانشكده دندانپزشكي، دانشكده پزشكي(علوم پايه)، دانشكده پزشكي (باليني)، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه بين الملل، دانشكده داروسازي، دانشكده بهداشت، دانشكده پيراپزشكي، دانشكده پيراپزشكي ابركوه، دانشكده پرستاري ميبد، بيمارستان افشار و تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي هستند. هر دانشكده از يك دبير و 5 معاون شامل معاون آموزشي، معاون پژوهشي، معاون روابط عمومي، معاون پشتيباني مالي و معاون فناوري تشكيل شده است كه زير نظر واحد كل فعاليت مي كنند. تعداد اعضاي شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي 72 نفر و تعداد كل اعضا اعم از فعال و غير فعال بالغ بر 1700 نفر مي باشد. رسالت كميته تحقيقات دانشجويي كمك به دانشجويان علاقمند به تحقيق و پژوهش از طريق فراهم كردن بستري مناسب براي پژوهشگر ايده ال شدن است.

 

 

كميته مركزي تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

اعضاي كميته

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

ايميل

شروع فعاليت

مدرك تحصيلي

 

سرپرست

 

دكتر محمد افخمي

09135243486

afkhma@yahoo.com

 

25/11/96

دكتري علوم تربيتي

دبير

فاطمه مشكيني

09126044551

Ftmeshkini_84@yahoo.com

 

12/9/97

دانشجوي دكتري بيوشيمي باليني

معاون آموزشي

مهديه خباززاده يزدي

09301998829

Mkhabazadehyazdi@yahoo.com

 

14/9/97

دانشجوي دندانپزشكي

 

معاون پژوهشي

نازنين صباغ نژاد يزد

09304801862

nazaninsny@gmail.com

 

14/9/97

دانشجوي پرستاري

 

سرپرست روابط عمومي

علي محمد دوست حسيني

09362816413

a.doosthosseini@hotmail.com

 

1/10/97

دانشجوي دندانپزشكي

معاون مالي و پشتيباني

سيد مصطفي طباطبايي

09133749024

Seyedmostafa287@gmail.com

 

14/9/97

دانشجوي پزشكي

معاون فناوري

امير محمد صمدي

09162491539

samadiam9@gmail.com

 

14/9/97

دانشجوي پزشكي

 

كارشناس مسئول

نصرت احمدي

09131597643

Ahmadinazi97@gmail.com

 

15/1/97

كارشناس كتابداري

 

آدرس پستي: استان يزد- شهرستان يزد- ميدان(خيابان)- بيمارستان شهيدصدوقي يزد- دفتر كميته تحقيقات دانشجويي- شماره تماس مستقيم كميته تحقيقات دانشجويي-8113407- كد شهر 0353

 

سرپرستان واحد هاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

سرپرست واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

ايميل

مدرك تحصيلي

 

 ابركوه

مهندس حميده ميهن پور

09132513816

h.mihanoour@gmail.com

 

مهندسي بهداشت حرفه اي

 بيمارستان افشار

دكتر سيد جليل ميرحسيني

09131513838

 

جراح قلب

بيمارستان شهيد رهنمون

دكتر مجيد حاجي مقصودي

09122477919

hajimaghsoudi@gmail.com

 

متخصص طب اورژانس

بيمارستان شهيد صدوقي

دكتر سيد ياسر غلماني

09125238156

 

متخصص داخلي

 بهداشت

دكتر آرش دالوند

 

09130798226

arash.dalvand@gmail.com

 

دكتري بهداشت محيط

دانشگاه بين الملل

دكتر عباسعلي جعفري

 

09133519212

jaabno@gmail.com

دكتري قارچ شناسي

 پرستاري و مامايي

دكتر مصطفي جوادي

 

09135055862

javadi@ssu.ac.ir

 

دكتري پرستاري

 پرستاري ميبد

آقاي مهدي آقا باقري

 

09132593306

Mahdi.aghabagheri@gmail.com

 

كارشناسي ارشد زبان انگليسي

تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

دكتر علي مرادي

09126706056

Morady2008@gmail.com

 

دكتري بيوشيمي

 پيراپزشكي

دكتر ميرحسيني

 

09131527458

mirhosseini@ssu.ac.ir

 

دكتري علوم اعصاب شناختي

داروسازي

دكتر فاطمه توكلي

 

09177088327

f.tavakoli@ssu.ac.ir

 

دكتري داروسازي-سم شناسي

دندانپزشكي

دكتر فهيمه رشيدي

 

09125196227

Rashidimeibodi.fahimeh@gmail.com

 

متخصص پريودنتولوژي

 

علوم پايه دانشكده پزشكي

دكترفاطمه صفري

 

09131093652

Sa.physiol@gmail.com

 

دكتري فيزيولوژي

 

دانشجويان واحد هاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

نام و نام خانوادگي

 

سمت

رشته تحصيلي

شماره تلفن

ايميل

واحد ابركوه

 

رضا بابايي

دبير

كارشناس اتاق عمل

09142149448

rezababai131370@gmail.com

 

زهرا ياوري

معاون آموزشي

مهندسي بهداشت حرفه اي

09130812551

yavarzahra@yahoo.com

 

پوريا ترابي دوست

معاون پژوهشي

مهندسي بهداشت محيط

09135658068

porya.torabidost@gmail.com

 

محمد حسين بنيادي

معاون مالي و پشتيباني

منهدسي بهداشت حرفه اي

09105499685

1376mhbn@gmail.com

 

راضيه حيدري

معاون روابط عمومي

كارشناس اتاق عمل

09033685650

razieh.heidary97@gmail.com

 

پژمان امجديان

معاون فناوري

مهندسي بهداشت محيط

09213618974

amjpejmam@gmail.com

 

واحد بيمارستان افشار

 

مريم باغ بهشتي

دبير

پزشكي

0932599143

 m.baghbeheshti@yahoo.com

 

حميدرضا محمدي

معاون آموزشي

پزشكي

09301729948

Moeind74@yahoo.com

 

ابوالفضل محمدي

معاون پژوهشي

پزشكي

09135299789

Abolfazl.m.591374@gmail.com

 

محمد سينا

معاون مالي و پشتيباني

پزشكي

09134508078

Dr.sina.ssus@gmail.com

 

سيد حسين مير حسيني

معاون روابط عمومي

پزشكي

09132505994

Hosseinmh.cares@gmail.com

 

 

معاون فناوري

 

 

 

 

واحد دانشكده بهداشت

 

محسن انصاري

دبير

دكتري بهداشت محيط

09126227507

mohsen.ansari90@yahoo.com

 

مريم غلامي

معاون آموزشي

دكتري بهداشت محيط

09171262204

gholami313114@gmail.com

 

معصومه خط بصره

معاون پژوهشي

دكتري بهداشت محيط

09171777518

Khatebasreh_4@yahoo.com

 

پروانه‌ كرديزدي

معاون مالي و پشتيباني

كارشناس بهداشت محيط

09162554922

P.kordyazdi192@gmail.com

 

مهديه خالقي

معاون روابط عمومي

كارشناس بهداشت عمومي

09228016995

mah.khaleghi.ph@gmail.com

 

هادي بابايي

معاون فناوري

 

 

 

 

واحد دانشگاه بين الملل

 

دانيال چالشي

دبير

پزشكي

09371678045

Danialchaleshi1375@gmail.com

 

مريم قربانپور فومني

معاون آموزشي

پزشكي

09215985053

Dr.mghorbanpoorfoomani@gmail.com

 

مريم محمدي

معاون پژوهشي

پزشكي

09339072126

maryammohammadi375@gmail.com

 

مجتبي سنجراني

معاون مالي و پشتيباني

پزشكي

09121210004

Sanjeranymojtaba@gmail.com

 

همايون اقليما

معاون روابط عمومي

پزشكي

09368649286

m7.logan@gmail.com

 


واحد پرستاري و مامايي

 

نازنين صباغ نژاد يزد

دبير

كارشناس پرستاري

09304801862

nazaninsny@gmail.com

 

رويا تجمليان

معاون آموزشي

كارشناس پرستاري

09335411056

1998roya.t@gmail.com

 

نگين صديقي

معاون پژوهشي

كارشناس پرستاري

09103822542

Neginsedighi7@gmail.com

 

اميد ذره

معاوم مالي و پشتيباني

كارشناس پرستاري

09137752279

omidzr2248@gmail.com

 

اميررضا رفيعي جوزم

معاون روابط عمومي

كارشناس پرستاري

09137231575

0818arash@gmail.com

 

سيد متين آرمان

معاون فناوري

كارشناس پرستاري

09135279025

Mtarman.11@gmail.com

 

واحد پرستاري ميبد

 

علي يزداني

دبير

كارشناس پرستاري

09135186259

Ali1375y@gmail.com

 

محمدكمري

معاون آموزشي

كارشناس پرستاري

09182365039

Mohammadkamarinu@gmail.com

 

عهديه بحري

معاون پژوهشي

كارشناس پرستاري

09135229580

ahdie.bahri.96@gmail.com

 

محمد بشيري

معاون مالي و پشتيباني

كارشناس پرستاري

09138501739

bashirimohammad19@gmail.com

 

سلمان عابديني

معاون روابط عمومي

كارشناس پرستاري

09137242139

mailto:Salmanabedini5@gmail.com

 

سارا باغبانيان

معاون فناوري

كارشناس پرستاري

09140117628

Baghbaniansara@yahoo.com

 

واحد تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

 

فاطمه مشكيني

دبير

دكتري بيوشيمي باليني

09126044551

Ftmeshkini_84@yahoo.com

 

آزاده شاهرخي

معاون آموزشي

ارشد فيزيولوژي

09360451826

azadehshah@yahoo.com

 

حميدرضا درستكار

معاون پژوهشي

دكتري بيوشيمي باليني

09166992941

hr.dorostkar@yahoo.com

 

فرنوش سادات رضوي

معاون مالي و پشتيباني

ارشد علوم تشريح

09333582467

Farnooshrzv@gmail.com

 

راضيه سليمي

معاون روابط عمومي

ارشد ژنتيك پزشكي

09024214484

razieh.salimi6913@gmail.com

 

سيد حميدرضا مير ابوطالبي

معاون فناوري

دكتري ژنتيك پزشكي

09137093092

hr_mirabutalebi@yahoo.com

 

واحد پيراپزشكي

 

محمدصادق غني زاده

دبير

علوم آزمايشگاهي

09136718948

mghanizade98@gmail.com

 

طاها خاني

معاون آموزشي

راديولوژي

09130019731

Tahakhani471376@gmail.com

 

سيد محمد سيفتي

معاون پژوهشي

علوم ازمايشگاهي

09139510760

s.m.seifati@gmail.com

 

مريم السادات چاوشي زاده

معاون مالي و پشتيباني

علوم آزمايشگاهي

09103642930

maryam75.chavoshi@gmail.com

 

 

فاطمه پورهنگ

معاون روابط عمومي

رشته هوشبري

09024205166

fatemepourhang@gmail.com

 

غزل بذرگري

معاون فناوري

علوم آزمايشگاهي

09365604363

ghazal.b.shz@gmail.com

 

 

واحد داروسازي

 

قائم دشتي

دبير

داروسازي

09136719460

ghdashti74@gmail.com

 

مصطفي زارع بيدكي

معاون آموزشي

داروسازي

09909767448

mzb23477@gmail.com

 

حسين دهقان

معاون پژوهشي

داروسازي

09132511532

ahdehghan74@gmail.com

 

محمد حسين نصيري

معاون مالي و پشتيباني

داروسازي

09916831589

Mohammadhossinnasiri1997@gmail.com

 

عهديه اسدي

معاون روابط عمومي

داروسازي

09307809426

asadiahdie@yahoo.com

 

محمد طه دهقان

معاون فناوري

داروسازي

09135179767

mtahadehghan@yahoo.com

 

واحد دندانپزشكي

 

رضا گل وردي يزدي

دبير

داندانپزشكي

09365631202

rgolverdi@yahoo.com

 

امين انصاري نيا

معاون آموزشي

دندانپزشكي

09135233006

Amin.rums@gmail.com

 

پويا فدايي تهراني

معاون پژوهشي

داندانپزشكي

09134036054

Pooya.fadaei@yahoo.com

 

امير حسين اشكورجيري

معاون مالي و پشتيباني

دندانپزشكي

09021517171

a.h.eshkevarjiri@gmail.com

 

مهديه خباز زاده يزدي

معاون روابط عمومي

دندانپزشكي

09301998829

mkhabazadehyazdi@yahoo.com

 

عاطفه پارسائيان

معاون فناوري

داندانپزشكي

09103361921

prsatefeh@yahoo.com

 

واحد علوم پايه دانشكده پزشكي

 

فاطمه سادات حسيني عراقي

دبير

پزشكي

09134550610

Dr.fs.hosseini@gmail.com

 

سيد مصطفي طباطبايي

معاون آموزشي

پزشكي

09133749024

 

Seyedmostafa287@gmail.com

 

 

فاطمه هاتفي اردكاني

معاون پژوهشي

پزشكي

09137795373

 

hatafif@yahoo.com

 

 

هادي زارع مهرجردي

 

معاون مالي و پشتيباني

پزشكي

09381651816

 

hadizare1387@gmail.com

 

 

فاطمه پورشمسي بندراباد

معاون روابط عمومي

پزشكي

09375916322

 

Fateme.psh198@gmail.com

محمد صالح شفيعي

 

معاون فناوري

پزشكي

09397924690

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/02
تعداد بازدید:
563
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal