دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ميز خدمت الكترونيكي
فرآيند مديريت خدمات بستري: 
براي دريافت فايل فرايند پذيرش اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل فرايند ترخيص اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل فرآيند بيمه اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل فرآيند شوك اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل فرآيند بايگاني اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل فرآيند مراقبت عمومي اينجا كليك كنيد
براي در يافت فايل درآمد اينجا كليك كنيد.
براي در يافت فايل مددكاري اينجا كليك كنيد. 
براي در يافت فايل مراقبت منزل اينجا كليك كنيد. 
براي در يافت فايل پذيرش بخش اينجا كليك كنيد. 
براي دريافت فايل پذيرش اورژانس اينجا كليك كنيد. 
 
 
فرايند مديريت خدمات كلينيك: 
براي دريافت فايل مديريت خدمات كلينيك اينجا كليك كنيد.
براي دريافت فايل  فرايند اتاق شوك اينجا كليك كنيد. 
 
راهنماي مراجعين: 
 براي دريافت فايل مراحل پذيرش اينجا كليك فرماييد.
براي دريافت فايل مراحل ترخيص اينجا كليك فرماييد. 
براي دريافت فايل بيمه هاي طرف قرارداد اينجا كليك فرماييد. 
مستندات گام هاي بهبود سازماني: 
 
 
شناسنامه فرآيندها: 
 براي دريافت فايل شناسنامه فرايند بايگاني اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند بيمه اينجا كليك كنيد 
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند درآمد اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند مددكاري اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند مديريت خدمات كلينيك اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند مراقبت منزل اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند مراقبت عمومي اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند پذيرش بخش اينجا كليك كنيد
براي دريافت فايل شناسنامه فرايند پذيرش اورژانس اينجا كليك كنيد
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1399/04/02
تعداد بازدید:
621
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal