دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دارو درمان تغذيه و تجهيزات پزشكي
معرفي كميته:
هدف:
اين كميته به منظور تضمين كيفيت خدمات داروئي در راستاي ارتقاء كيفيت ارائه خدمات درماني وجلوگيري از عوارض احتمالي داروئي كنترل كيفيت و كميت داروها و تجهيزات در همه شرايط در راس اهداف اين كميته ميباشد.
رئيس كميته :
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول داروخانه
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان- مدير بيمارستان- مدير خدمات پرستاري- مسئول واحد بهبود كيفيت – سوپروايزرآموزشي - رابط ارزشيابي
كارشناس تغذيه- مسئول داروخانه - كارشناس بهداشت محيط - كارشناس كنترل عفونت - سه نفر از پزشكان متخصص بيمارستان - مسئول تجهيزات پزشكي 
 
 
شرح وظايف كميته:
* تدوين فرمولاري بيمارستاني و به روز رساني آن(كميته دارو و درمان و تجهيزات پزشكي با مشاركت بخش مديريت دارويي فرمولاري بيمارستان را براساس الگوي شايع مراجعين شامل شايع ترين انواعبيماري ها، مقاومت هاي دارويي، گروه هاي مختلف سني و جنسي و.........و ه مچنين انواع تخصصها و خدمات ارائه شده در بيمارستان تنظيم نمود هاست و ه مچنين فهرستي از داروهاي خود به خود متوقف شونده را تهيه و به اطلاع تمامي بخش هاي باليني رسانده است.)
* تدوين فرايندي براي تعيين، تصويب و تهيه داروهايي كه جزو فرمولاري بيمارستاني نيستند )مثلا در مواردي كه بيمارستان به داروي ويژه اي نياز داشته باشد، فرايند مكتوب تعيين و تصويب داروهايي كه جزو فرمولاري بيمارستاني نيستند با تاييد كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي)
* تدوين فهرستي از داروهاي خودبخود متوقف شونده ، داروهايي كه پس از مدت زمان معيني ديگر نبايد ادامه يابند و بايد به پزشك معالج اطلاع داده شود
*خط مشي:تدوين خط مشي هاي مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع (آنتي بيوتيك ها ، خط مشي و روش اطمينان از مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است،افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند(.
* خط مشي:تنظيم ، پايش و ارزشيابي خط مشي بيمارستان در استفاده صحيح از داروها
* خط مشي :تدوين خط مشي ها و روشهايي براي كاهش اشتباهات تجويز داروها و عوارض جانبي ناخواسته(خط مشي و روش كاهش اشتباهات تجويزي داروها و عوارض جانبي ناخواسته آن ها با مشاركت بخش مديريت دارويي، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شد هاست، افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند(.
* طراحي و اجراي مداخلات و اقدامات اصلاحي به منظور رفع مشكلات و اشتباهات دارويي گزارش شده
* تدوين ليست داروهاي ضروري كه بايد در داروخانه يا هر يك از بخشهاي بيمارستان موجود باشد.( فهرستي از داروهاي ضروري مورد تاييد كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان براي بخش هاي مختلف باليني ابلاغ شده به بخش هاي مربوطه)
* تهيه فهرستي از داروهاي پرخطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا(فهرستي از داروهاي پر خطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا و داروهاي داراي تشابه اسمي يا تشابه ظاهري مورد استفاده در بيمارستان با تاييد كميته دارو و درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان ابلاغ شده به بخش هاي مختلف و خط مشي و روش مربوطه)
* خريد تجهيزات پزشكي غيرمصرفي و مصرفي، با تا ييد كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان انجام ميشود.( صورت جلسات مربوط به خريد موارد مندرج در سنجه)
* ترويج شيوه هاي علمي درمان و دارو در سطح بيمارستان
* پيش بيني و نظارت بر نحوه تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي نظارت بر نحوه استفاده از وسايل ، نگهداري و تامين تجهيزات پزشكي
* آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحيح و ايمني و نگهداري تجهيزات پزشكي و بيمارستاني
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري گردد. 
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
389
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal