دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كنترل عفونت
معرفي كميته:
هدف:
كاهش نرخ عفونت هاي بيمارستاني و كاهش هزينه هاي ناشي از بروز اين عفونت ها ( براي بيمارستان و بيماران) و ارتقاء و حفظ سلامتي كاركنان ، بيماران و كليه كاركنان.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته:
مسئول كنترل عفونت
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مسئول بهبود كيفيت – سوپروايزرآموزشي - پزشك متخصص عفوني - كارشناس بهداشت محيط 
 
 
شرح وظايف كميته:
* جمع آوري منظم و تحليل داد ههاي نظام مراقبت عفون تهاي كسب شده از بيمارستان و اثربخشي برنامه(جمع آوري، تحليل و اثر بخشي برنامه داد ههاي عفونت بيمارستاني با استفاده از نرم افزار مراقبت عفونت هاي بيمارستاني ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماري ها)
* نظارت بر اجراي خط مشي ها و روشهاي تاييد شده در كميته، در تمامي بخشها / واحد هاي مربوطه(خط مشي و روش نظارت، بر اجراي تمامي خط مشي ها و روش هاي تاييد شده در كميته، در تمامي بخشها / واحد هاي مربوطه با رعايت حداقل هاي مورد انتظار، تدوين شده است، افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند.)
* به روز رساني و مرور منظم خط مشي ها و روش هاي كنترل عفونت
* نظارت بر انتقال نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستان به مديران و واحدها(مستندات ارايه نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستاني به مديران ارشد و مسئولين بخشها / واحدها ي مربوطه
*گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمانهاي مرتبط) سازما نهاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بيمارستان )در چارچوب قوانين و مقررات((فهرست سازما نهايي كه نتايج عفونت هاي بيمارستاني بايد به آ نها گزارش شود با ذكر فواصل زماني مربوطه و مستندات ارايه گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمان هاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بيمارستان)
* گزارش بيماريهاي واگير و غير واگير و موارد جديد مطابق دستورالعمل وزارت متبوع(فهرست بيماري هايي كه بايد گزارش شود با ذكر نام سازمان هاي مربوطه و فواصل زماني و مستندات گزارش بيماري هاي واگير و غيرواگير)
* پايش و كنترل انجام صحيح ضدعفوني محيطهاي بيمارستاني و روشهاي صحيح استريليزاسيون در بيمارستان
توالي برگزاري كميته:
به صورت ماهانه تشكيل جلسه داده و مستندات نگهداري ميگردد.
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
413
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal