دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پايش و سنجش كيفيت
معرفي كميته: 
هدف:
هدف از كميته بهبود كيفيت، ارتقاء كيفيت خدمات ارئه شده به مراجعين و نيز ارتقاء كيفي عملكرد كاركنان با مشاركت فعال مراجعين و پرسنل مي باشد تا بدين ترتيب موجبات رضايت كاركنان و مشتريان فراهم گردد.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول بهبود كيفيت
اعضاي ثابت كميته :
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مدير خدمات پرستاري - مسئول دفتربهبود كيفيت - سوپروايزرآموزشي - رابط ارزشيابي
همه ي مسئولين بخش ها/واحدهاي باليني و اداري و پشتيباني- مسئول فني ايمني بيمار
 
 
شرح وظايف كميته:
* هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان(فهرست تمام بخشها/واحدهاي بيمارستان وصورتجلسات ومستندات هماهنگي باتمامي واحدها / بخشهاي مختلف براي تدوين وپيشبرد برنامه بهبودكيفيت بيمارستان و مستندات برنامه يكپارچه ونهايي بهبودكيفيت كه بخشها/ واحدهاي مختلف درآن ديده شده اند.)
* تدوين فهرست اولويتها و شاخص هاي بهبود كيفيت بيمارستان(مستندات گزارشهاي ارائه شده به تيم مديريت ارشدباذكرنام ومحل خدمت افرادي كه در تهيه آن مشاركت داشته اند وصورتجلسات تاييداولويتها وشاخصهاي بهبودكيفيت و فهرست اولويتهاوشاخصهاي بهبودكيفيت كل بيمارستان)
* آموزش مباحث مربوط به بهبودكيفيت به تمام كاركنان بيمارستان شامل آموزشهاي مفهومي وكاربردي درزمينه بهبودكيفيت(نتايج نيازسنجي آموزشي مبتني بركيفيت براي كل كاركنان بيمارستان و فهرست زمانبندي شده دوره هاي آموزشي طراحي شده باذكرمخاطبان هردوره و مستندات آموزشهاي انجام شده)
* پيگيري اجراي مصوبات كميته ها،صورت مي پذيرد). صورتجلسات كميته ها وبرنامه پايش و گزارش ارسالي به كميته هاي مرتبط وتيم مديريت اجرايي)
* بازنگري و تحليل داده هاي حاصل از پايش نتايج اجراي فرايندها و تدبير اقدامات اصلاحي
* پايش و ارزشيابي برنامه بهبود كيفيت بيمارستان
* تدوين مراتب اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در سطح بيمارستان
* پيگيري موارد ارجاعي از واحد بهبود كيفيت بيمارستان
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري گردد.  
 **براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
287
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal