شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد كارگزيني

نام و نام خانوادگي : عاطفه جعفري ندوشن

سمت : مسئول كارگزيني

سابقه خدمتي: 7سال

kargozinitaft@mail.iran.ir: پست الكترونيك

داخلي: 212 
 

نام و نام خانوادگي : مريم يزدي

سمت : كارگزين

سابقه خدمتي: 5 سال

kargozinitaft@mail.iran.ir: پست الكترونيك

داخلي: 213

 

نام و نام خانوادگي : حميد زارع حسين آبادي

سمت : كارگزين

سابقه خدمتي: 1 سال

kargozinitaft@mail.iran.ir: پست الكترونيك

داخلي: 211

 

شرح وظايف:

1-كنترل و تكميل مدارك اوليه پرسنل، پيگيري رفع نواقص مدارك، تشكيل پرونده جهت كليه كاركنان، بايگاني كليه مكاتبات و مدارك پرسنلي در پرونده پرسنل ذيربط
2-دقت و مراقبت مستمر در نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات پرسنلي با رعايت اصل محرمانه بودن كليه اطلاعات پرسنلي
3-ثبت كليه اطلاعات مورد نياز در سيستم پرسنلي
4-انجام مكاتبات اداري در موضوعات ارجاع شده از مافوق
5-صدور ابلاغ هاي تغيير و تعيين محل خدمت پرسنل
6-اجراي بخشنامه هاي مختلف اعم از اعمال ضرايب ساليانه حقوق براي كليه كاركنان رسمي،‌پيماني، قانون كار و قراردادي.
7-ابلاغ كليه دستور العمل ها و اطلاعيه هاي مرتبط با كاركنان و اطمينان از اطلاع كليه افراد ذينفع از مفاد آنها به نحو مقتضي.
8-نظارت مستمر بر حسن اجراي بخشنامه ها و آيين نامه ها و اعلام بموقع محدوديتها و موانعي كه موجب عدم اجراي صحيح آنها مي گردد به مدير واحد و يا معاونت هاي مافوق
9-انجام هماهنگي هاي لازم با مسئولين واحدها به منظور برگزاري جلسات كميته ها (نقل و انتقالات، انتصابات، بازنشستگي و ...) و ارسال صورتجلسات در موعد مقرر به معاونت تخصصي
10-اعلام شروع بكار يا پايان كار كاركنان اعم از طرحي، پيماني، قراردادي و ... به مديريت منابع انساني و معاونت تخصصي
11-تهيه و ارائه فرم تسويه حساب كاركناني كه با دانشگاه قطع همكاري نموده اند و پيگيري تكميل آنها تا زمان ارائه به حوزه منابع انساني دانشگاه
12-اعلام اسامي بازنشستگان به مديريت منابع انساني ابتداي هر سال، اعلام به پرسنل مربوطه جهت ارائه مدارك لازم و ارسال پرونده و ساير مستندات يكماه قبل از تاريخ بازنشستگي به اداره بازنشستگي
13-تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل و ارجاع به امور مالي
14-صدور احكام پرسنلي ، بررسي پرونده پرسنل بصورت دوره اي و رفع نواقص آنها
15-تنظيم قرارداد كار پرسنل طرح پزشك خانواده و تمديد قرارداد قبل ازانقضا مدت قرارداد قبلي طبق ضوابط مربوطه
16-تمديد قرارداد كليه كاركنان پيماني و قرارداد انجام كار معين بر اساس ضوابط مربوطه.
17-بررسي پرونده هاي ارتقاء طبقه و رتبه و تهيه مستندات لازم
18-پاسخگوئي به ارباب رجوع
19-انجام ارزيابي عملكرد ساليانه مديران و كارمندان
20-كنترل حضور و غياب كاركنان، كنترل مجوزهاي صادرشده و پيگيري نواقص ثبت ورود و خروج در سامانه تردد
21-تهيه گزارشات مورد نياز مقام مافوق از سيستم حضور و غياب و سيستم پرسنلي
22-تهيه گزارش اضافه كاري از اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به امور مالي واحد
23-گزارش گيري و بررسي مانده مرخصي هاي كاركنان و در صورت لزوم اعلام به پرسنل
24-شركت فعال در دوره هاي آموزشي جهت ارتقا معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله
25-برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با امور اداري و كارگزيني جهت افزايش آگاهي كاركنان از قوانين و مقررات و حقوق ايشان در صورت لزوم
26-پيگيري صدور كارت شناسايي پرسنلي 
27-انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق
 تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
757
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal