شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد امور مالي
نام و نام خانوادگي : يونس زارع
سمت :  مسئول مالي 
سابقه خدمتي: 12سال
پست الكترونيك:malitaft@mail.iran.ir     
داخلي: 207 
شرح وظايف مسئول مالي
ثبت و كنترل و نظارت بر فعاليت هاي مالي شبكه
 
 
نام و نام خانوادگي:  نجمه سماوات
سمت: حسابدار
سابقه خدمتي: 10 سال
پست الكترونيك:malitaft@mail.iran.ir
داخلي: 208  
شرح وظايف
تنظيم اسناد حقوق شاغلين و بازنشستگان و ساير هزينه هاي پرسنلي

 
 
نام و نام خانوادگي:  نجمه رستگارپناه
سمت: حسابدار
سابقه خدمتي: 8 سال
پست الكترونيك:malitaft@mail.iran.ir
داخلي: 209  
شرح وظايف
شناسايي و پرداخت اسناد هزينه اعم از اسناد كارپردازي(جاري و عمراني)
 
 
نام و نام خانوادگي:  محمدرضا شيخ عليشاهي
سمت: حسابدار
سابقه خدمتي: 7 سال
پست الكترونيك:malitaft@mail.iran.ir
داخلي: 210
شرح وظايف
1-متصدي امور بانكي-دارايي -تامين اجتماعي-خدمات درماني
2-بايگاني اسناد مالي و پرونده هاي پرسنلي و ...
3-تنظيم سند ماموريت پرسنل و سوخت وساز وسايل نقليه
 تلفن :18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/15
تعداد بازدید:
436
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal