شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 200 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
برگزاري كميته التور در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت، در تاريخ 24/2/95 كميته درون بخشي التور با حضور كليه مسئولين و كارشناس پيگير برنامه و كارشناس مسئول واحدهاي بهداشتي شبكه در سالن شهيد كهدوئي شبكه برگزار گرديد. 1397/03/02 ادامه ...
برگزاري سمينار بهورزي در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در تاريخ 22و23/2/97 جلسه بازآموزي بهورزان و مراقبين سلامت با موضوع مديريت بلايا ، مديريت طغيان و بهداشت آب و مواد غذايي در سالن شهيد كهدويي شبكه بهداشت و درمان تفت برگزار گرديد. 1397/03/02 ادامه ...
برگزاري كميته مرگ كودك زير 5 سال در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در تاريخ 24/2/97 كميته بررسي علت مرگ يك كودك 4 ساله كه در آذر ماه 96 اتفاق افتاده بود با حضور آقاي دكتر ميرجليلي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت وساير اعضاء در دفتر مدير شبكه برگزار گرديد. 1397/03/02 ادامه ...
بازديد نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي شهرستان تفت و ميبد از شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در تاريخ 13/3/97 آقاي دكتر كمال دهقاني فيروزآبادي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي شهرستان تفت و ميبد و آقاي محامدي فرماندار محترم شهرستان از شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت بازديد نمودند. 1397/03/21 ادامه ...
شركت پرسنل شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در راهپيمايي روز جهاني قدس به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت، در تاريخ 18/3/97 به مناسبت روز جهاني قدس پرسنل شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در راهپمايي روز قدس شركت نمودند و برعليه استكبار جهاني آمريكا و اسرائيل شعار دادند و حمايت خود را از فلسطين اعلام نمودند. 1397/03/21 ادامه ...
برگزاري جلسه آوزشي تغذيه صحيح و روزه داري در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در تاريخ 12/3/97 جلسه آموزشي تغذيه صحيح و روزه داري جهت پرسنل حوزه ستادي شبكه در سالن شهيد كهدوئي برگزار گرديد. 1397/03/21 ادامه ...
برگزاري جلسه نشست مشترك مديران حوزه بهداشت دانشگاه در سالن شهيد كهدوئي شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت جلسه نشست مشترك حوزه بهداشت دانشگاه با حضور رياست محترم دانشگاه و معاون محترم توسعه مديريت و منابع و معاون بهداشتي و مدير شبكه ها در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت برگزار گرديد. 1397/04/04 ادامه ...
برگزاري جلسه هماهنگي واگذاري خدمات دندانپزشكي مركز خدمات جامع سلامت محمد رسول ا... تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 1/4/97 اولين جلسه هماهنگي واگذاري خدمات دندانپزشكي مركز خدمات جامع سلامت محمد رسول ا... به صورت خيري با حضورآقاي دكتر ميرجليلي ... 1397/04/04 ادامه ...
بازديد از كمپ درمان اعتياد شاداب شهرستان تفت به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 3/4/97 از كمپ درمان اعتياد شاداب شهرستان تفت به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر بازدي بعمل آمد. 1397/04/05 ادامه ...
برگزاري كميته درون بخشي بيماريهاي مشترك انسان ودام به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 7/4/97 در راستاي اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر نمايشگاهي به همين منظور با مشاركت شبكه بهداشت و درمان تفت و موسسه مهر ماندگار بهزيستي تفت در محل پارك بزرگ شهر برگزار گرديد. 1397/04/07 ادامه ...
برگزاري نمايشگاه اعتياد در روستاي پندر به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در راستاي اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 7/4/97 نمايشگاهي باعنوان پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي با همكاري نيروي انتظامي و مركز خدمات جامع سلامت نير در روستا ي پندربرگزار گرديد. د 1397/04/10 ادامه ...
برگزاري كميته مرگ كودك 16 ماهه در دفتر مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 10/4/97 كميته بررسي علت مرگ يك كودك 59-1 ماهه شهرستان تفت ( روستاي رشكوئيه از توابع بخ و گاريزات ) كه بعلت غرق شدگي در منزل در خرداد ماه 97 اتفاق افتاده بود با حضور آقاي دكتر ميرجليلي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقاي دكتر شفائي متخصص اطفال بيمارستان شهيد بهشتي وساير اعضاء در دفتر مدير شبكه برگزار گرديد. 1397/04/11 ادامه ...
برگزاري جلسه آموزشي بيماري تب مالت جهت مدد جويان كميته امداد تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 11/4/97 به مناسبت هفته بيماريهاي مشترك انسان و دام (زئونوز) 15- 9 تيرماه جلسه آموزشي بيماري تب مالت جهت مددجويان كميته امداد در سالن اجتماعات كميته برگزار گرديد. . 1397/04/11 ادامه ...
برگزاري گميته هماهنگي شوراي مشاركت اجتماعي در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 10/4/97 اولين كميته هماهنگي شوراي مشاركت اجتماعي شهرستان با حضورآقاي دكتر ميرجليلي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقاي دكتر ميرشمسي سرپرست مركز بهداشت تقت و كارشناس مسئول واحد هاي بهداشتي شبكه در دفتر مدير شبكه برگزار گرديد. 1397/04/13 ادامه ...
برگزاري جلسه برون بخشي سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در شبكه بهداشت و درمان تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 11/4/97 جلسه هماهنگي برون بخشي سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه با حضور آقاي دكتر ميرجليلي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقاي دكتر ميرشمسي سرپرست مركز بهداشت ، آقاي شباني معاون پژوهشي اداره آموزش و پرورش تفت ، 1397/04/13 ادامه ...
برگزاري كميته درون بخشي كاهش مرگ و مير 70-30 سال در تاريخ 14/4/97 كميته كاهش مرگ ومير افراد 70-30 سال با حضور آقاي دكتر ميرجليلي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت وساير اعضاء در دفتر مدير شبكه برگزار گرديد. 1397/04/17 ادامه ...
برگزاري كميته برون بخشي هفته بيماريهاي مشترك انسان ودام در فرمانداري به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت ، در تاريخ 16/4/97 به مناسبت هفته (زئونوز) 20- 13 تيرماه كميته برون بخشي بيماريهاي مشترك انسان ودام با حضورآقاي مهندس پرويزي معاون محترم فرماندار ، آقاي دكتر ميرجليلي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقاي دكتر ميرشمسي سرپرست مركز بهداشت تقت و ساير مسئولين ادارات در فرمانداري شهرستان تفت برگزار گرديد. 1397/04/17 ادامه ...
برگزاري سمينار بهورزي با موضوعات بيمارهاي مشترك انسان و دام ، سنجش دانش آموزان و بيماري اوتيسو در سالن شهيد كهدوئي شبكه بهداشت و درمان تفت به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، در تاريخ 12و13/4/97 جلسه بازآموزي بهورزان و مراقبين سلامت با موضوعات سنجش كودكان بدو ورود به دبستان ، اوتيسم و بيماريهاي مشترك انسان ودام در سالن شهيد كهدويي شبكه بهداشت و درمان تفت برگزار گرديد. 1397/04/17 ادامه ...
كسب مقام دوم فوتسال تيم بسيج جامعه پزشكي شهرستان تفت در جام رمضان جشن تجليل از مدال آوران مسابقات و المپياد هاي ورزشي كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 1397/04/17 ادامه ...
برگزاري جلسه فصلي پزشكان خانواده در شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفت در تاريخ 20/4/97 جلسه فصلي پزشكان خانواده با موضوع بررسي مشكلات و مسائل برنامه هاي پزشك خانواده و آموزش مدل SHEP هپاتيت در سالن شهيد كهدوئي شبكه بهداشت و درمان تفت برگزار گرديد. ا 1397/04/21 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal